Een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek en/of NT aanbieden aan echoscopisten.


Gegevens Hogeschool Inholland

Naam opleidingsinstituut

Hogeschool Inholland

Plaats opleidingsinstituut

Haarlem

Type opleiding

SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek en NT

Doelgroep

Verloskundigen, MBRT-ers, Verpleegkundigen (ter beoordeling aan de toelatingscommissie) met (para)medische vooropleiding HBOhoger beroepsonderwijs-niveau).
Zonder HBO is het volgen van de instapmodule verplicht.

Tijdsduur opleiding

6 maanden (exclusief instapmodule) bestaat uit;
138 contacturen, 438 BSU zelfstudie (inclusief 300 uren praktijkleren) en 16 stage-uren per week gedurende opleiding (=300 uur)

Stageplaatsen

Cursist regelt zelf stage, stagebegeleider moet SEO (eventueel NT) gecertificeerd zijn.

Website

http://www.inholland.nl/Academy/Opleidingen/Zorg+Welzijn+en+Publieke+Dienstverlening/Medische+Beeldvorming+en+Radiotherapie/Echografie+in+de+gynaecologie+en+obstetrie/

Contactpersoon

Miriam Riemer (Miriam.riemer@inholland.nl)
Tel: 06-21115507

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Opleiding valt onder master medical imaging, geaccrediteerd door NVAO (april 2012) en vernieuwd in 2017. Diploma geaccrediteerd door BEN, KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van VerloskundigenNVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en stichting ADAP.

Gegevens Fontys Paramedische Hogeschool

Naam opleidingsinstituut

Fontys Paramedische Hogeschool

Plaats opleidingsinstituut

Eindhoven

Type opleiding

SEO en NT

Doelgroep

Basis opleiding echoscopie met half jaar ervaring

Tijdsduur opleiding

12 contactdagen (inclusief toetsdag en terugkomdag communicatie), 12 stagedagen á 8 uur en 150 SBU-uren.

Stageplaatsen

Verplichte stage 12x4 uur op DVU Eindhoven (zaterdagochtend buiten
echospreekuur om) en cursist regelt zelf de overige 12x4 stageuren.

Website

www.fontys.nl/paramedisch

Contactpersoon

Arlette Jansen  a.jansen@fontys.nl en fontysprohealth@fontys.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Certificaat is erkend door KNOV en BEN

Gegevens UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht, lokatie WKZWilhelmina Children's Hospital

Naam opleidingsinstituut

Utrecht UMCU lokatie WKZ

Plaats opleidingsinstituut

Utrecht

Type opleiding

SEO

Doelgroep

verloskundigen/gynaecologen of personen met een basale opleiding echoscopie en beschikken over minimaal een jaar recente praktische echoscopie. Andere vooropleidingen na overleg met de opleiding.

Tijdsduur opleiding

6 maanden; tussen 35 en 40 contacturen.

Stageplaatsen

De cursist regelt zelf stage bij een seoStructureel Echoscopisch Onderzoek gecertificeerd echocentrum/echoscopist. Advies 2 dagen per week tijdens de cursus.
De cursus omvat ook 2 stagedagen in het WKZ en hands-on trainingen aansluitend aan de theorielessen.

Website

www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Opleidingenoverzicht/Resultatenpagina/Structureel-Echoscopisch-Onderzoek

Contactpersoon

Mwmevrouw. N. van der Werve en Mw. M. Heshemolytisch uremisch syndroom echocursusseo@umcutrecht.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Certificaat is erkend door KNOV/BEN

Gegevens Erasmus MCErasmus University Medical Center, Universitair Medisch Centrum

Naam opleidingsinstituut

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum

Plaats opleidingsinstituut

Rotterdam

Type opleiding

SEO

Doelgroep

Gynaecologen of gynaecologen in het laatste jaar van hun opleiding

Tijdsduur opleiding

2 maanden verdeeld over 1 theorie-avond, 3 praktijkmiddagen van 5 uur met intensief hands-on onderwijs gdurende 3 uur en bijwonen van de wekelijke echoscopie bespreking en 1 middag met een werkgroep over beleid na de diagnostiek van strcuturele afwijkingen, phantoom onderwijs met detectie van structurele afwijkingen,
theorie- en praktijkexamen.

Gedurende de opleiding moeten de kandidaten in hun eigen tijd 5 goedgekeurde logboeken maken. Dit kost minimaal 10 uur.

Stageplaatsen

Een stageplaats is niet nodig, wel moet de cursist in zijn/haar eigen ziekenhuis in de gelegenheid zijn logboeken te maken. Deze worden opgestuurd en binnen 48 uur beoordeeld waarna terugrapportage volgt.

Website

http://intranet.erasmusmc.nl/verloskunde_gynaecologie/actueel/

Contactpersoon

DrDokter. T. E. Cohen - Overbeek
Subafdeling Verloskunde & Prenatale Geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam
Telefoon: 010 – 703 6886
E-mail: j.claessens@erasmusmc.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

 

Gegevens AMCAcademic Medical Center, Amsterdam

Naam opleidingsinstituut

AMC, Divisie Gynaecologie & Obstetrie;
afdeling Prenatale Diagnostiek

Plaats opleidingsinstituut

Amsterdam

Type opleiding

SEO en NT

Doelgroep

Gynaecologen, arts-assistenten, arts-onderzoekers, verloskundigen en verpleegkundigen die de basisopleiding echoscopie hebben afgerond. De toelating wordt individueel beoordeeld door de toelatingscommissie.

Tijdsduur opleiding

Praktijk: minimaal 50 NT (ca. 50 uur) en/of 50 SEO (ca.50 uur).
Theorie: online (3-4 dagen).

Stageplaatsen

Cursisten krijgen een stageplaats op de echokamer van de polikliniek Verloskunde en/of polikliniek Prenatale diagnostiek Het is ook mogelijk zelf een stageplaats te regelen buiten het AMC onder supervisie van een ervaren echoscopist die een SEO- en/of NT-contract heeft met de SPSAO.

Website

http://www.spsao.nl/

Contactpersoon

Dr. P.G. Robles de Medina
(p.g.roblesdemedina@amc.uva.nl, 020-5664154)

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Aan stageplaatsen op de echokamers van de poliklinieken Verloskunde en Prenatale Diagnostiek zijn geen kosten verbonden indien de cursist werkzaam is als AIOS Gynaecologie/Verloskunde binnen het AMC.
In alle andere gevallen worden stagekosten in rekening gebracht.
Na het succesvol afronden van NT/SEO logboek, theorie- en praktijkexamen wordt een NT en/of SEO certificaat uitgereikt.

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. Eén van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.