De verloskundig zorgverlener vraagt aan elke zwangere of ze informatie wil over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek. Zo ja, dan volgt een counselingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel een zwangere een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.


Praktische tips inrichting counseling

Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt:

Zwangeren informeren met www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Zwangeren die www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl bekijken voorafgaand aan het counselingsgesprek komen beter beslagen ten ijs. Zij hebben al informatie. De zwangere kan dan tijdens het counselingsgesprek meer inhoudelijke en/of verhelderende vragen stellen, waardoor de kwaliteit van het counselingsgesprek verbetert. Ook kan ze later de informatie nog eens rustig doorlezen. De website is géén vervanging van het counselingsgesprek, maar een aanvulling daarop. We hebben enkele tips op een rij gezet hoe u de zwangere kunt wijzen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind:


Counselen in het kort

De counseling over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest of NIPTniet-invasieve prenatale test) en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek (20 wekenecho) vindt in principe in één en hetzelfde gesprek en los van de intake plaats. Deze onderzoeken zijn namelijk alledrie gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind. Hier - in het kort - de belangrijkste stappen van de counseling:

1. Telefonisch een afspraak maken voor de intake: wijs de zwangere hierbij op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

2. De screening aankaarten: tijdens het eerste contact met zwangere vraagt de verloskundig zorgverlener of ze meer informatie wil over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Alleen als de zwangere hier meer over wil weten volgt een counselingsgesprek. Ze krijgt de folders met informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Als de zwangere niet geïnformeerd wil worden, gaat de verloskundig zorgverlener na waarom de vrouw deze keuze maakt.

3. Het counselingsgesprek
Het counselingsgesprek heeft twee doelstellingen: informatie-uitwisseling en hulp bieden bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. De verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum.

Als de zwangere kiest voor de combinatietest en/of het SEO krijgt ze een (verwijs)brief mee waarop staat dat de counseling heeft plaatsgevonden of wordt deze informatie doorgestuurd via het elektronisch patiëntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat ze toestemming gegeven heeft voor deelname aan de prenatale screening. Voor deelname aan de NIPT (in het kader van TRIDENT-2) moet de zwangere expliciet toestemming geven via het toestemmingsformulier, meer informatie hierover is te vinden op www.meerovernipt.nl

Ter ondersteuning van het counselingsgesprek:

  • Gespreksleidraad NIPT voor counselors: met daarin achtergrondinformatie over de NIPT, een vergelijking met de combinatietest en de veranderingen in de counseling. De Gespreksliedraad bevat ook een overzicht van de  punten die bij de counseling zeker aan de orde moeten komen.
  • Informatiekaart: hierop staat onder andere welke keuzes de zwangere heeft bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom, wat de verschillen zijn tussen de combinatietest en de NIPT en wat de uitslagen van de testen betekenen.
  • E-learning 'Prenatale Screening voor counselors': biedt achtergrondinformatie en verschaft de nodige kennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).