Zo brengt u www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl onder de aandacht:

  1. Zet informatie over  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl op de site van de praktijk

Wijs de zwangere op de website:

  1. Voorafgaand aan het counselingsgesprek
  2. Tijdens het counselingsgesprek
  3. Na afloop van het counselingsgesprek

1.Informatie op de site van de praktijk: een voorbeeldtekst

Wilt u uw ongeboren kind laten onderzoeken? Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- of patausyndroom, een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken:

  • de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.
  • of de 20 wekenecho, dat is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Bij uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] of u meer wilt weten over deze screeningen. Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt u ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe u met uw partner of anderen kunt bespreken of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

2.Voorafgaand aan het counselingsgesprek

Bij het eerste gesprek krijgt de zwangere veel informatie, waaronder informatie over prenatale screening. Zij is beter voorbereid als zij voor het eerste bezoek op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl heeft gekeken. Hoe kunt u haar hier op attenderen?

2a. Bij het maken van een afspraak

Als de zwangere de receptioniste/assistente belt voor het maken van een eerste afspraak, vertelt deze haar het volgende:

‘De verloskundige/gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] zal u bij uw eerste bezoek vragen of u meer wilt weten over onderzoek op aangeboren aandoeningen. Dat heet prenatale screening. Het gaat om onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en het onderzoek op lichamelijke afwijkingen bij uw kind (20 wekencho). Als u daar meer over wilt weten, kunt u vast kijken op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.’

De receptioniste/assistente kan voor deze link ook verwijzen naar de website van de verloskundige praktijk.

2b. Bevestigings-sms: een voorbeeldtekst

Krijgen zwangeren een bevestigings-sms van de afspraak? Neem daar dan de volgende standaardtekst op:

‘De verloskundige of gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] vraagt u tijdens uw bezoek of u meer wilt weten over onderzoek op aangeboren aandoeningen. Dat heet prenatale screening. Als u daar meer over wilt weten, kunt u vast kijken op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.’

2c. Mail voor de afspraak: een voorbeeldtekst

Krijgen zwangeren een mail voorafgaand aan de afspraak? Neem daar dan de volgende standaardtekst op:

‘Tijdens de zwangerschap kunt u uw kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en voor de 20 wekenecho. U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.
Bij uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] of u meer wilt weten over deze screeningen. Als u daar meer over wilt weten, kunt u vast kijken op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. U kunt uw vragen dan stellen aan uw verloskundige of gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] bij het eerste consult.’

3.Tijdens het counselingsgesprek

Als u de zwangere en haar partner tijdens het counselingsgesprek wijst op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, kunnen ze alle informatie na het gesprek nog eens rustig doorlezen. Ook kan de keuzehulp Bewust kiezen ze helpen om duidelijk te krijgen wat ze belangrijk vinden als het om prenatale screening gaat.

4.Na afloop van het counselingsgesprek

Ook na het counselingsgesprek kunnen er bij de zwangere en haar partner vragen over blijven. En misschien hebben ze er behoefte aan om alle informatie in een later stadium nog eens rustig door te lezen. Zij kunnen deze dan vinden in de folders en op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

De link naar deze website is ook opgenomen in de folder over de screening op down-, edwards- en patausnydroom en de folder over de 20 wekenecho.