Een beschrijving van het down-, edwards- en patausyndroom.

Wat is downsyndroom?

Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Een persoon met downsyndroom heeft drie in plaats van twee chromosomen 21. Alle kinderen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking, die kan variƫren van licht tot zeer ernstig. Kinderen met downsyndroom ontwikkelen zich trager en beperkter dan normaal en hebben een verhoogde kans op een aantal lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen.

Wat is edwardssyndroom?

Edwardssyndroom (trisomie 18) is een aangeboren aandoening. Een kind met edwardssyndroom heeft van chromosoom 18 geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Edwardssyndroom komt veel minder vaak voor dan downsyndroom. Een kind met edwardssyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Veel kinderen overlijden direct na de geboorte of anders in de eerste dagen tot maanden na de geboorte als gevolg van onbehandelbare of niet behandelde lichamelijke problemen. Ongeveer 5-10% van de levend geboren kinderen bereikt het eerste levensjaar. Kinderen met edwardssyndroom hebben ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen en zijn klein bij de geboorte.

Wat is patausyndroom?

Patausyndroom (trisomie 13) is een aangeboren aandoening. Een kind met patausyndroom heeft van chromosoom 13 geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Patausyndroom komt veel minder vaak voor dan downsyndroom. Een kind met patausyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Het grootste deel van de kinderen met patausyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap, tijdens of kort na de geboorte of anders in de eerste dagen tot maanden na de geboorte als gevolg van onbehandelbare of niet behandelde lichamelijk problemen. Ongeveer 10-20% van de levend geboren kinderen bereikt het eerste levensjaar. Kinderen met patausyndroom hebben ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen, ernstige hersenontwikkelingsstoornissen, epilepsie en zijn vrijwel allemaal te klein bij de geboorte.