Een overzicht van alle informatiematerialen voor het publiek en professionals.

Voorlichtingsmateriaal voor het publiek

Als de zwangere informatie wil over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek, kunnen verloskundig zorgverleners verschillende voorlichtingsmaterialen meegeven.

De Nederlandstalige, gedrukte versies zijn te bestellen via de webshop. U kunt de folders ook downloaden, daarnaast zijn er van de folders vertaalde versies online beschikbaar.

Binnenkort komen er nieuwe folders prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO  beschikbaar. Wij adviseren om geen grote voorraden van de oude folder te bestellen.


Websites met nuttige informatie voor zwangeren:


Materialen en documenten voor professionals

Ter ondersteuning van professionals zijn hier verschillende materialen en documenten  te downloaden of te bestellen via de webshop.

Raadpleeg ook de volgende website:

  •  www.meerovernipt.nl: meer informatie over de wetenschappelijke implementatiestudies TRIDENT-1 en TRIDENT-2. Hier is ook de informatie te vinden over de locaties van de prikposten voor de NIPT.