De zorgverzekering betaalt de kosten van het counselingsgesprek. Voor de screening zelf moet de zwangere soms wel betalen.

Kosten van het counselingsgesprek

De zwangere hoeft niets zelf te betalen, want de zorgverzekering betaalt de kosten van het counselingsgesprek. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van de zwangere.

Zorgverlener met overeenkomst

De zorgverzekering betaalt de kosten alleen als de betreffende zorgverlener een overeenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Een overzicht van lokale zorgverleners met een overeenkomst is te vinden op www.peridos.nl. Daarnaast kan de zwangere bij de zorgverzekeraar navragen of er een contract is met degene die de screening uitvoert.

Wat kosten de screening en vervolgonderzoek?

Voor de screening zelf en eventueel vervolgonderzoek moet de zwangere soms wel betalen. In onderstaande tabel kunt u lezen wie in aanmerking komt voor een bepaalde test en wie deze (meestal) betaalt. Zorgverzekeraars verschillen soms in wat zij betalen. Het kan zijn dat de zwangere de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering en hoeveel de zwangere hiervan al heeft gebruikt. Adviseer de zwangere om altijd de eigen polis en/of de site van de zorgverzekeraar te raadplegen.

Kosten NIPTniet-invasieve prenatale test

Wanneer de NIPT mislukt kunnen zwangeren ervoor kiezen om de test kosteloos nogmaals te laten doen. Bij tweederde van hen lukt de test dan alsnog. Herhaling van de NIPT heeft in eerste instantie de voorkeur, maar afhankelijk van de zwangerschapsduur en de persoonlijke situatie kan de zwangere ook kiezen voor de combinatietest (voor eigen kosten van de zwangere), of een vlokkentest of vruchtwaterpunctie (kan ten koste gaan van het eigen risico van de zwangere).

Wanneer de NIPT twee keer mislukt, kan de zwangere kiezen voor invasief onderzoek en kan zij doorgestuurd worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De zwangere krijgt haar geld bij het twee keer mislukken van de test niet terug.

Als de zwangere heeft betaald en bij nader inzien (of miskraam) afziet van testen krijgt zij geen geld terug. Op www.niptbetalen.nl staat meer informatie over de betaling van de NIPT door de zwangere. Op de site van de NZA worden jaarlijks ook de tarieven rondom verloskunde geplaatst.

Kosten screening op down-, edwards-, en patausyndroom, SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek en vervolgonderzoek

 

Wie komt in aanmerking?

Wie betaalt?

Counselingsgesprek

 • Alle zwangeren
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Geen gevolgen voor eigen risico

Combinatietest

 • Alle zwangeren van eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap , tenzij er sprake is van een medische indicatie voor prenatale diagnostiek

   
 • bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap 
 • Zwangere betaalt € 176,96
 • Soms vergoed door aanvullende verzekering
   
 • Zwangere betaalt € 106,90

Combinatietest

 • Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

NIPT (TRIDENT-2)

 • Alle zwangeren, tenzij er sprake is ven een medische indicatie voor prenatale diagnostiek of een van de exclusiecriteria voor TRIDENT-2
 • Zwangere betaalt € 175

NIPT (TRIDENT-1)

 • Zwangeren met een verhoogde kans op een aandoening na de combinatietest en
 • Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie

 • Zwangere met een ongunstige uitslag uit de combinatietest en/of de NIPT en
 • Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

SEO

 • Alle zwangeren
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Geen gevolgen voor eigen risico

GUO

 • Als uit SEO afwijkende uitslag blijkt
 • Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Geen gevolgen voor eigen risico

Disclaimer: Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd uw polis en/of de site van uw zorgverzekeraar