Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen.

Kwaliteitseisen counselors

In de kwaliteitseisen voor counselors wordt onder andere aangegeven dat de counselor een overeenkomst dient aan te gaan met het Regionaal Centrum, aan welke opleidingseisen de counselor moet voldoen en waaruit de werkzaamheden bestaan.

Kwaliteitseisen NT-echoscopisten

Voor echoscopisten die de nekplooimeting  uitvoeren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Kwaliteitseisen SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek-echoscopisten

Voor echoscopisten die het structureel echoscopisch onderzoek uitvoeren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Kwaliteitseisen echocentra

Voor de echocentra zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Kwaliteitseisen laboratorium

De screening wordt alleen uitgevoerd door een laboratorium waar een overeenkomst mee is afgesloten en die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De belangrijkste eisen zijn:

Overige documenten

Overzicht van andere documenten die voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO nodig kunnen zijn.