Informatie over de organisatie van het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

Bekijk het draaiboek voor meer informatie over de samenstelling, de rol en taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.

Programmastructuur

Via de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBOWet op het bevolkingsonderzoek) stelt de overheid eisen aan de uitvoering van het onderzoek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de landelijke regie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.        

Uitvoerende partijen

Counselors, echoscopisten en laboratoria mogen de prenatale screening alleen uitvoeren als zij werken in een organisatie die een samenwerkingsovereenkomst heeft voor counseling (NT of SEO) met een Regionaal Centrum en als zij zelf een kwaliteitsovereenkomst hebben. In overeenkomsten staan duidelijke afspraken over het bewaken van de kwaliteit van de screening.

Voorgeschiedenis

Begin jaren negentig werd de screening op downsyndroom voor het eerste mogelijk door de ontdekking van de tripletest. Inmiddels komen alle zwangeren in aanmerking voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. En na een advies van de beroepsgroepen die prenatale zorg verlenen kan elke zwangere - sinds 2004 - ook een echo-onderzoek krijgen rond de 20e week van de zwangerschap. Dit om neurale-buisdefecten op te sporen.

Rol overheid

De betrokkenheid van de overheid bij prenatale screening is bedoeld om zwangeren te beschermen tegen een onzorgvuldig aanbod van prenatale screening van willekeurige aanbieders. De overheid wil veilig stellen dat aanstaande ouders waardevrije informatie van hoge kwaliteit krijgen en dat zij in alle vrijheid en goed geïnformeerd kunnen beslissen of zij zulk onderzoek wel willen, hoe ver zij gaan met eventueel vervolgonderzoek en wat zij vervolgens met de uitslag doen.

Regelgeving

Op de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek zijn diverse wetten en regels van toepassing.

Peridos

Peridos staat voor: Perinataal Dossier voor de Screening, het is de landelijke database waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.

Kwaliteitsborging en monitoring

De kwaliteit van de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO wordt op verschillende manieren geborgd en gemonitord.