Rond de 20e week van de zwangerschap kunnen zwangeren een echo-onderzoek (het Structureel Echoscopisch Onderzoek) laten doen om een aantal  structurele afwijkingen op te sporen.

kwaliteitseisen SEO

Binnen het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de screeningstesten.

 


De test

Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is en dat er na de uitkomst van het vervolgonderzoek voldoende tijd moet zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.

Exclusiecriteria

Alle zwangeren komen in aanmerking voor een SEO.

Nee, het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek bij een zwangerschapsduur van 18 tot 20 weken vindt niet alle aandoeningen. Het hangt van de aard van de aandoening af hoe groot de kans is dat de afwijking wordt gezien bij het SEO. Sommige afwijkingen zijn te klein om te kunnen zien bij deze termijn en sommige afwijkingen ontstaan pas later in de zwangerschap. Bij sommige zwangeren is de beeldvorming niet optimaal, bijvoorbeeld door overgewicht, littekenweefsel in de buikwand of ligging van het kind.

Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking (sensitiviteit)?

De kans dat een bepaalde afwijking wordt opgespoord met een SEO verschilt per afwijking.

Een normale uitslag van het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek is geruststellend, maar het sluit niet uit dat er toch afwijkingen zijn bij de foetus. Niet alle lichamelijke afwijkingen kunnen worden gezien met een echo rond de 20 weken zwangerschap. Daarnaast is het SEO geen genetisch onderzoek en kunnen bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen niet vastgesteld worden. Het is belangrijk dat de zwangere zich de beperkingen van het SEO realiseert.

Een aantal zwangeren krijgt te horen dat het SEO aanwijzingen laat zien voor een afwijking bij het kind. Bij vervolgonderzoek blijken deze afwijkingen er toch niet te zijn. Er was sprake van een fout-positieve uitslag.

Zwangeren die besluiten een SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek te laten verrichten, kiezen daarmee voor onderzoek van het hele kind. De echoscopist  zal alle aandoeningen die ze ziet communiceren. De zwangere kan er niet voor kiezen bepaalde aandoeningen niet te willen weten. Naast structurele afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en vervolgonderzoek behoeven. Voorbeelden hiervan zijn een afwijkende placenta, vasa praevia, myomen of maternale adnexafwijkingen.

Ook is het mogelijk dat zogenaamde ‘sonomarkers’ of ‘softmarkers’ gevonden worden bij het SEO.

Bij een medische indicatie of als bij het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek Structureel Echoscopisch Onderzoek  (mogelijke) afwijkingen worden gezien bij de foetus, informeert de verloskundig zorgverlener de zwangere over een mogelijke verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

In het Centrum voor Prenatale Diagnostiek krijgt de zwangere uitleg over vervolgonderzoek en de voor - en nadelen daarvan. De zwangere kan besluiten om niets te doen of te kiezen voor een GUO.

GUO

Bij het GUO worden orgaanstructuren, de foetale groei en de hoeveelheid vruchtwater van het kind onderzocht en is het mogelijk in ernst variërende lichamelijke afwijkingen vast te stellen. Er bestaan twee soorten GUO:

  1. GUO type 1: hiervoor komen zwangeren in aanmerking die op basis van hun anamnese een verhoogde kans hebben op een aangeboren afwijking. Zij slaan het screeningsstadium over.
  2. GUO type 2: hiervoor komen zwangeren in aanmerking bij wie een echoscopist bij het SEO een (verdenking op) een afwijking vindt. Het streven is dat dit onderzoek binnen 3-4 dagen na het SEO wordt uitgevoerd.

Het GUO vindt plaats in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Opties na vervolgonderzoek naar lichamelijke afwijkingen

Het verdere beleid is afhankelijk van de bevindingen bij het GUO. Er kan voor gekozen worden de zorg tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en direct na geboorte zo te organiseren dat de kansen voor het kind optimaal zijn. Bij ernstige afwijkingen kan de zwangere besluiten de zwangerschap af te breken of zich voor te bereiden op een kind met een afwijking. Bij een open rug en bij sommige hartafwijkingen behoort een intra-uteriene behandeling tot de mogelijkheden. Zie voor meer informatie over intra-uteriene behandelingen www.fetusned.nl