De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in 8 onderwerpen:

 

1. De screening op down-, edwards- en patausyndroom

Met onder andere vragen over toestemming en registratie, kosten, de kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom en de betekenis van de sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden.

2. Counseling

Met onder andere vragen over de praktische inrichting van de counseling en het tarief voor counselen.

3. De NIPT

Met onder andere vragen over de uitslag, in- en exclusiecriteria, de betaling en het vaststellen van de vitaliteit.

4. De combinatietest

Met onder andere vragen over de combinatietest naast de NIPTniet-invasieve prenatale test en de combinatietest bij oudere zwangeren.

5. Vervolgonderzoek na de screening op down-, edwards- en patausyndroom

Met onder andere vragen over doorverwijzen en de mogelijkheden van vervolgonderzoek.

6. Het SEO

Met onder andere vragen over sonomarkers en het inplannen van een SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.

7. Vervolgonderzoek na het SEO

Met onder andere vragen over indicaties voor GUO-I en doorverwijzen.

8. Toets counselingsvaardigheden voor counselors

Met onder andere vragen over de ontwikkeling en beoordeling van de toets.