Op deze pagina vindt u actuele vragen over counseling.


Waarom is het nodig de counseling los te doen van de intake?

Parallel aan de invoering van de NIPTniet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest staat er dit jaar voor u en uw collega’s nóg een belangrijke verandering op de agenda: het verder verbeteren van de counseling. Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening zeker nog kwaliteitswinst valt te behalen. Eind 2016 zijn daarom de kwaliteitseisen aangescherpt. Zo moeten counselors hun theoretische kennis en counselingsvaardigheden verder ontwikkelen aan de hand van een speciaal bijscholingsprogramma. En vanaf 1 juli 2017 moet er in de counseling meer tijd, aandacht en informatie zijn voor de zwangere én voor het afwegen van de keuzes. Dit laatste houdt in dat u voortaan los van de intake minstens 30 minuten moet vrijmaken voor het counselen (de voorwaarde van 30 minuten bestond al, maar nu moet dit dus gebeuren in een apart gesprek). Verder moet u nog altijd 50 counselingsgesprekken per jaar voeren. Als u meer wilt weten over de veranderingen in de counseling, kijk dan op www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/down-edwards-patau-seoStructureel Echoscopisch Onderzoek/counseling.

Wat wordt precies bedoeld met ‘los van de intake’? Hoeveel tijd moet er tussen zitten?

‘Los’ betekent dat de zwangere merkt dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de intake en de counseling. Maar dat wil niet zeggen dat er ook een bepaald aantal uren of dagen tussen moet zitten. Als het u qua planning beter uitkomt om de intake en de counseling op één dag te doen, is dat natuurlijk prima. Zo zou u ervoor kunnen kiezen om na de intake even tijd te nemen voor wat administratieve handelingen en/of een korte pauze. Na een kwartier zou u dan kunnen starten met de counseling. Kijk hier voor drie mogelijke scenario’s.

Hoe richt ik het praktisch in als ik per zwangere 30 minuten beschikbaar moet hebben voor het counselen?

Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt. Deze informatie is te vinden op de pagina over counseling.

Bij hoeveel weken zwangerschap kan ik het beste een counselingsgesprek inplannen?

Een counselingsgesprek vindt bij voorkeur plaats voor de 10 weken, zodat een zwangere op tijd een geïnformeerde keuze kan maken voor screening op down-, edwards- en patausyndroom en de zwangere uit alle opties kan kiezen.

Tot wanneer mag ik counselen?

Dit mag in principe tijdens de hele zwangerschap. Maar het is in het belang van de zwangere om het counselingsgesprek plaats te laten vinden voor de 10 weken. De zwangere kan dan op tijd een geïnformeerde keuze maken voor screening op down-, edwards- en patausyndroom. En alle opties zijn nog beschikbaar.

Wat als iemand alleen gecounseld wil worden voor SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek? Moet ik dan ook 30 minuten voor het gesprek inplannen?

Ja, voor de counseling moet in alle gevallen 30 minuten worden ingepland. Maar de uiteindelijke lengte van de counselingsgesprek kunt u natuurlijk laten afhangen van het verloop van het gesprek en van de informatiebehoefte van de zwangere.

De wijzigingen bij het counselingsgesprek betekenen extra werk, betekent dit ook dat we extra geld krijgen?

Nee vooralsnog niet, ook voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest gold al dat er minimaal 30 minuten beschikbaar moeten zijn voor het counselingsgesprek. Het bestaande tarief is daarop gebaseerd en verandert dus niet.

Kan de counseling ook in een groep plaatsvinden?

Nee, dat kan niet. Het idee achter counseling is dat er een individueel interactief proces ontstaat tussen de zorgverlener en de zwangere. Groepsvoorlichting kan eventueel wel een plaats hebben in de voorbereiding op het individuele counselingsgesprek.

Hoe wordt omgegaan met caseload praktijken en de minimum eis van 50 counselinggesprekken per jaar?
Hierover zijn geen afwijkende afspraken gemaakt. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk na een gesprek met het Regionaal Centrum (en eventueel beoordeling van de kwaliteit door het Regionaal Centrum).