Op deze pagina vindt u actuele vragen over het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.


Wat moet ik doen wanneer er een sonomarker gevonden wordt bij het SEO?
Voor sommige (combinaties van) sonomarkers is verwijzing geïndiceerd voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Voor andere sonomarkers is het nodig om later in de zwangerschap (30 weken amenorroe) het onderzoek te herhalen. Zie NVOG leidraad SEO.

U dient de sonomarkers te registreren (conform de verplichting in artikel 2.8 in uw contract met het Regionaal Centrum) en te melden aan de zwangere. Sonomarkers die geen consequenties hebben voor het beleid, dienen nadrukkelijk aan de zwangere uitgelegd te worden als een "anatomische variant zonder klinische betekenis".

Een zwangere gaat drie weken op vakantie in het buitenland, waarvan zij bij 21+0 amenorroe terug is. Zij vraagt of het een probleem is als het SEO pas na de vakantie gepland wordt. Wat kan ik haar het beste adviseren?
Geef aan dat ze het SEO moet laten doen voor ze op vakantie gaat. Het SEO kan plaatsvinden tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Dit is belangrijk in verband met eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

Een zwangere geeft aan dat ze onderzoek naar het hart wil bij het SEO. Hoe ga ik hiermee om?
U vertelt dat conform het landelijke protocol een vast omschreven aantal organen gescreend wordt en de uitslag wordt gecommuniceerd. Hierop mogen geen uitzonderingen worden gemaakt. Zij kan niet kiezen om alleen het hart te laten onderzoek.

Wanneer iemand niet wenst te kiezen voor screening op downsyndroom, kun je toch zeggen dat edwards- en patausyndroom eventueel wel bij het SEO opgespoord zullen worden?
Nee. Edwards- en patausyndroom worden regelmatig wel, maar niet altijd opgespoord bij het SEO. Kinderen met deze chromosoomafwijkingen hebben niet altijd zichtbare anatomisch afwijkingen.