Op deze pagina vindt u actuele vragen over het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.


Wat moet ik doen wanneer er een sonomarker gevonden wordt bij het SEO?
Voor sommige (combinaties van) sonomarkers is verwijzing geïndiceerd voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Voor andere sonomarkers is het nodig om later in de zwangerschap (30 weken amenorroe) het onderzoek te herhalen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in het NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie modelprotocol “Onverwachte bevindingen bij het SEO” (http://nvog-documenten.nl > Modelprotocol).

Het advies is om alle sonomarkers te registreren en te melden aan de zwangere. Sonomarkers die geen consequenties hebben voor het beleid, dienen nadrukkelijk aan de zwangere uitgelegd te worden als een "anatomische variant zonder klinische betekenis".

Naar boven

Een zwangere gaat drie weken op vakantie in het buitenland, waarvan zij bij 22+0 amenorroe terug is. Zij vraagt of het een probleem is als het SEO pas na de vakantie gepland wordt. Wat kan ik haar het beste adviseren?
U kunt aangeven dat het minder wenselijk is om het SEO na de vakantie, bij 22+0 amenorroe, te plannen. Het SEO kan plaatsvinden vanaf 18+0 weken amenorroe. U kunt de zwangere adviseren om het SEO te laten maken voor zij op vakantie gaat. Indien dit niet kan, plant u de echo in op een dag zo snel mogelijk na haar vakantie. Dit kan echter nadelig zijn als er een afwijking gevonden wordt. Er is dan weinig tijd voor adequate prenatale diagnostiek.

Naar boven

Een zwangere geeft aan dat ze onderzoek naar het hart wil bij het SEO. Hoe ga ik hiermee om?
U vertelt dat conform het landelijke protocol een vast omschreven aantal organen gescreend wordt en de uitslag wordt gecommuniceerd. Hierop mogen geen uitzonderingen worden gemaakt. Zij kan niet kiezen om alleen het hart te laten onderzoek.

Naar boven

Wanneer iemand niet wenst te kiezen voor screening op downsyndroom, kun je toch zeggen dat edwards- en patausyndroom eventueel wel bij het SEO opgespoord zullen worden?
Nee. Edwards- en patausyndroom worden regelmatig wel, maar niet altijd opgespoord bij het SEO. Kinderen met deze chromosoomafwijkingen hebben niet altijd zichtbare anatomisch afwijkingen.

Naar boven