Op deze pagina vindt u vragen over vervolgonderzoek na het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.


Wat zijn de indicaties voor een GUO-I?

Het kan bij voorbaat duidelijk zijn dat er een verhoogde kans is op een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind. De verloskundig zorgverlener (of counselor) verwijst de zwangere dan niet voor een SEO, maar naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor een GUO-I. De verloskundig zorgverlener vertelt de zwangere dat een SEO geen alternatief is voor een GUO-I. Dit betekent echter niet dat een SEO niet mag worden uitgevoerd. De gegeven voorlichting moet worden aangetekend in het dossier.

Meer informatie over indicaties vindt u op de websites van de Regionale Centra voor Prenatale Screening.

Als er bij het structureel echoscopisch onderzoek iets ‘afwijkends’ wordt gevonden, wat is dan het vervolgtraject?

Als bij het structureel echoscopisch onderzoek een afwijking wordt vermoed, stuurt de verloskundig zorgverlener of echoscopist de zwangere direct door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor posttest counseling en indien gewenst verder onderzoek, bestaande uit een geavanceerd echoscopisch (ultrageluid) onderzoek (GUO) type II Soms is verder diagnostisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld invasieve prenatale diagnostiek geïndiceerd. Hiermee kan een chromosomale afwijking worden aangetoond of uitgesloten.

In toenemende mate is aanvullende beeldvormend onderzoek samen met andere medisch specialisten geïndiceerd.

Soms is aanvullend bloedonderzoek van de zwangere nodig indien bijvoorbeeld wordt gedacht aan congenitale infecties of bloedgroepantagonisme.