Chantal den Daas is gedragswetenschapper, geïnteresseerd in beslissingen en gedrag rond seksualiteit. Chantal gebruikt (voornamelijk) kwantitatieve methoden uit de gezondheidspsychologie, sociale psychologie, cognitieve psychologie en epidemiologie om gedrag te bestuderen.

Bij het RIVM werkt Chantal onder andere aan:

Testgedrag; bijvoorbeeld factoren die samenhangen met nooit getest zijn onder MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen), het effect van een hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) test week, het evalueren van informatie van zelftest aanbieders, en een pilot rond het verstrekken van zelftesten via sociale netwerken (PREVENT).

Een grote online survey rond de seksualiteit van MSM.

Het combineren van modeleren en sociale wetenschappen, bijvoorbeeld om de impact van interventies om Chlamydia infecties te voorkomen beter te kunnen inschatten, of om risico perceptie en gedrag van MSM en seksuele carrières over de tijd te modelleren.

Welzijn van mensen die leven met hiv, in een project is kwaliteit van leven gemeten onder mensen die leven met hiv (PLHIV), daaruit is een project om een hiv stigma interventie te ontwikkelen voortgekomen, een ander project richt zich op seksualiteit en in hoeverre zorgprofessionals hierover praten met PLHIV.

In hoeverre sekswerkers aan tafel zitten als het gaat om (beleids)beslissingen over hun seksuele gezondheid.

Onderzoek of de NIX18 campagne en verhoging van de legale drinkleeftijd, en dus minder alcohol consumptie onder jongeren, effect hebben gehad op Chlamydia diagnoses.

Chantal werkt ook als ‘affiliate researcher’ ( Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)) en consultant (WHO World Health Organization (World Health Organization )-Europe). Bij de WHO werkt Chantal als consultant mee aan projecten die als doel hebben om correct antibioticagebruik te verbeteren, momenteel bijvoorbeeld een project in Hongarije, dat onjuist voorschrijf gedrag van kinderartsen probeert te verminderen.

Achtergrond

Chantal den Daas heeft haar Research Master met een major in Sociale Psychologie en een minor in Methodologie behaald in 2008. In 2013, is Chantal gepromoveerd aan Utrecht Universiteit bij de afdeling Sociale Psychologie. In haar promotie onderzocht zij waarom impulsiviteit tot risico beslissingen leidt in een seksuele context. In haar proefschrift liet zij zien dat mensen hun gezondheidsdoelen op de lange termijn niet negeren wanneer ze impulsief zijn. Wel verschillen impulsieve mensen van reflectieve mensen in hun focus van aandacht en perceptie van hun omgeving.