Birgit van Benthem is epidemioloog en hoofd van de afdeling seksueel overdraagbare aandoeningen bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)).

Birgits interesses liggen op het terrein van infectieziekte epidemiologie en publieke gezondheid. Zij is verantwoordelijk voor de surveillance en onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen en nationaal contactpunt voor soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening ) voor het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding en Preventie (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)). Zij werkte als senior epidemioloog in internationale multidisciplinaire studies naar infectieziekten en coördineerde verschillende nationale en internationale studies.

Achtergrond

Birgit van Benthem heeft Voeding van de Mens (epidemiologie)aan Wageningen Universiteit en Research gestudeerd. Na haar studie is ze werkzaam geweest als epidemiologisch onderzoeker bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en coördineerde ze de Europese multicenter studie naar hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) infectie in vrouwen. In 2001 rondde zij haar proefschrift af getiteld: Epidemiological studies of HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) infection in women aan de Universiteit van Amsterdam bij professor R.A. Coutinho. Daarna is ze werkzaam geweest bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam als senior epidemioloog bij internationale multidisciplinaire studies naar malaria, dengue en hiv in Thailand, Vietnam en Rwanda. Vanaf 2006 is ze werkzaam bij het RIVM. Eerst als projectleider ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie, daarna als afdelingshoofd soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening ).v