Het draaiboek voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek, na positieve advisering door de Programma Commissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.

Draaiboek down/SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek versie 9.0

Per juni 2019 staat de nieuwste versie van het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek online. De Programma Commissie heeft positief geadviseerd over het draaiboek. Deze versie vervangt versie 8.0 uit mei 2018.

U vindt het draaiboek in de kolom 'Download'.