Het CAMCoordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs bestaat uit een coördinator en een secretariaat en wordt bijgestaan door een commissie risicobeoordeling nieuwe drugs, waarin diverse deskundigen op het gebied van drugs en drugsgebruik zijn vertegenwoordigd.

Via het nationaal Focal Point maakt het CAMCoordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs ook deel uit van het Europese Early Warning System voor nieuwe psychoactieve stoffen (zie Netwerk CAM (PDFPortable Document Format, 17Kb)). Het CAM is formeel ingesteld via een Ministeriële regeling (Staatscourant 12 januari 2000 en wijzigingsbesluit). Het CAM is in januari 1999 operationeel geworden en sinds januari 2006 bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondergebracht. Vóór 2006 was het ondergebracht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGPVoeding, Gezondheidsbescherming en Preventie) van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de verantwoordelijke beleidsdirectie van het CAM .