De Rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. Onze economie is al deels circulair: puin uit de bouw dient als fundering onder wegen en we gebruiken papier en plastic opnieuw. Toch zijn nog lang niet alle ketens duurzaam en veilig gesloten.
 

ciruclaire economie

De overgang naar een circulaire economie is cruciaal voor verduurzaming. Lees hier wat het RIVM doet om de circulaire economie te bevorderen.