Ben je geïnteresseerd in de ecologische voetafdruk van de zorg? En wil je helpen die te verkleinen? Beschik je over basiskennis van LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses) (levenscyclus analyse), blok dan nu je agenda op donderdagmiddag 15 februari 2024 van 13.00 – 17.00 uur. Wij organiseren dan het eerste LCA -symposium in de zorg. Ook online.

Voor wie?

Het symposium is voor LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses)-beoefenaars in de gezondheidszorg, LCA (academische) onderzoekers en universitaire (PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy)) studenten. Doel van de middag is om uitdagingen en oplossingen bij het uitvoeren van LCA's in de gezondheidszorg te bespreken en het netwerk te versterken.

Wat kun je verwachten?

Tijdens het symposium kom je in contact met professionals en experts op het gebied van LCA in de zorg. Het delen van kennis en ervaringen is een kans om de LCA-methodiek verder te ontwikkelen en in te voeren in de zorg.

Presenteer jouw project of idee

Voor het symposium kun je je abstract over LCA in de gezondheidszorg indienen voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie. Dit is een kans om je onderzoek, projecten of innovatieve ideeën te presenteren. Je onderwerp mag niet langer zijn dan 400 woorden en je inzending hoeft niet te zijn gepubliceerd. Neem één discussiepunt op voor het symposium. Denk hierbij aan:

  • afbakening en voorbereiding van een  LCI/LCA
  • uitvoeren van een LCA inclusief de levenscycluseffectbeoordeling
  • interpretatie en verspreiding van de resultaten van een LCA.

Dien tot en met 15 oktober 2023 je abstract in

Aanmelden voor het symposium wordt later op deze pagina bekend gemaakt. Deelname is gratis.

Commerciële belangen passen niet bij dit symposium.


Information in English

Are you interested in the ecological footprint of healthcare? And would you like to help reduce it? If you have basic knowledge of LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses), then block your agenda now on Thursday afternoon 15 February 2024 from 13.00 - 17.00. At RIVM, we will then organise the first LCA (life cycle assessment) symposium in healthcare. Also online.

For whom?

The symposium is for LCA practitioners in healthcare, LCA (academic) researchers and university (PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy)) students. The aim of the afternoon is to discuss challenges and solutions in performing LCA in healthcare and to strengthen the network.

What can you expect?

During the symposium, you will get in touch with professionals and experts in the field of LCA in healthcare. Sharing knowledge and experiences is an opportunity to further develop and implement the LCA methodology in healthcare.

Present your project or idea

You can submit your abstract on LCA in healthcare for an oral presentation or poster presentation. This is an opportunity to present your research, projects or innovative ideas. Your topic should not exceed 400 words and your submission does not need to have been published. Include one discussion point for the symposium. Consider:

  • scoping and preparation of an LCI /LCA
  • conducting an LCA including life cycle impact assessment
  • interpretation and dissemination of the results of an LCA. 

Submit your abstract until 15 October

Registration for the symposium will be announced here later. Participation is free of charge.

Commercial interests do not suit this symposium.