Hier vind je relevante praktijkvoorbeelden vanuit de zorg. Wat werkt goed, en wat juist niet? De voorbeelden zijn geordend naar thema (natuur, voeding, architectuur) en naar sector (ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg). 

Praktijkvoorbeelden per thema

Natuur en Duurzame Zorg

Groene Hart

Natuur en Duurzame Zorg

Voeding en Duurzame Zorg

Aziatisch eten

Voeding en Duurzame Zorg

Architectuur en Duurzame Zorg

Healing environment, afdeling Psychiatrie, Radboudumc

Architectuur en Duurzame Zorg

Of bekijk de voorbeelden per sector:

Bekijk ook:


Meer informatie

Voor de praktijkvoorbeelden maakten wij een selectie uit de aangeleverde voorbeelden. De voorbeelden kregen we vooral van de netwerken waarmee we samenwerken: Planetree, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ( VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)), Milieuplatform Zorg (MPZ), Eten+Welzijn, Nederlandse Federatie Universitaire Centra ( NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra) (Nederlandse federatie van universitair medische centra)), en ActiZ. 

Zijn er in uw organisatie maatregelen of initiatieven waarvan u denkt dat die hier een plaats verdienen of weet u van dergelijke voorbeelden? Neem dan contact met ons op via duurzamezorg@rivm.nl.  Bij de selectie van voorbeelden kijken wij ook of er literatuur is over dit onderwerp, of is er onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en of er informatiemateriaal is.

Uit de interviews kwamen een aantal zaken naar voren die bepalen of de projecten succes hadden:

  • Visie: Het is belangrijk dat een instelling een visie heeft waarin staat zij belangrijk vindt aan de leefomgeving. En wat ze belangrijk vinden bij (het uitvoeren van) het ontwerp of programma.
  • Onderbouwing: Bij voorkeur zijn de uitgangspunten gebaseerd op de kennis, ervaring en (wetenschappelijke) onderbouwing over natuur, voeding of architectuur.
  • Samenhang: Een ontwerp, programma of maatregelen hebben meer invloed als er meer samenhang is tussen de verschillende onderdelen.
  • Gebruik: Het is belangrijk dat een instelling een plan heeft en weet hoe ze de omgeving en ruimten gaat gebruiken. Een beleeftuin heeft meer invloed als de verpleging de tuin ook gebruikt bij de dagelijkse verzorging van cliënten. Aanvullende activiteiten versterken de functie van de maatregel of ontwerp.
  • Samen: Het is belangrijk om de plannen samen met experts, patiënten/cliënten, werknemers en bezoekers te ontwikkelen. Zij kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp sluit zo beter aan op wat zij nodig hebben en hun wensen. Meer mensen steunen dan de invoering van de maatregelen.
  • Steun: Inspirerend en sterk leiderschap en steun van het management dragen bij aan het succes en het doorgaan van de initiatieven. 
  • Resultaat: Laat zien wat het resultaat is. Monitor en evalueer de invloed van de maatregelen, zodat duidelijk wordt wat de extra waarde is van de investering.

Een gezondheidsbevorderende leef- en werkomgeving is een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag,  gezond gedrag faciliteert en erop gericht is om de gezondheid en het welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers te bevorderen en hun stress te verminderen.

De invloed van de leefomgeving kan een direct effect hebben op de gezondheid. Zoals het ontwerp en de inrichting van een gebouw. Ook  gezondere voeding en meer bewegen kunnen een direct effect hebben. Maar de effecten op de gezondheid kunnen ook  indirect zijn.  Zoals vermindering van stress en verbetering van welbevinden.