De zorg kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaam werken. Er zijn verschillende initiatieven waarin zorgverleners en andere betrokkenen zich bezighouden met duurzaam werken in de zorg. Hier gaan we in op het achtergrondonderzoek naar grondstoffen gebruik en eerste stappen die men kan zetten om te verduurzamen en circulair te werken.

In het artikel Duurzame zorg komt dubbel tot zijn recht in Medisch Contact staan de stappen die die je zelf kunt nemen om te verduurzamen.

Toegankelijke uitleg onder de afbeelding

De meeste mensen willen bijdragen aan oplossingen om te verduurzamen in de zorg. Maar waar begin je? Hoe maken we hierin goedgeĆÆnformeerde keuzes? Drie processtappen en vier typen maatregelen kunnen helpen om te verduurzamen.

Zorginstellingen kunnen verschillende maatregelen nemen om te verduurzamen.

  1. Maatregelen binnen de eigen organisatie zoals het efficienter gebruik van instrumentarium of vegetarische catering.
  2. De bewustwording vergroten, zoals meer draagvlak binnen organisaties creƫren en duurzame mobiliteit.
  3. Door anders in te kopen, bijvoorbeeld hernieuwbare energie en duurzamere apparatuur.
  4. Ketengesprekken, bijvoorbeeld de nationale ketenaanpak medicijnresten.