Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert bijzondere diagnostiek uit voor Escherichia coli. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

In het kader van de aanpassing van het diagnostisch aanbod geldt onder andere voor Escherichia coli serotypering een aangepast (hoger) tarief. Voor meer informatie zie de tarievenlijst (PDF Portable Document Format).

 

Meldingsplicht

Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte

-tabel-

Inzend informatie Escherichia coli diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -
serotypering
 • reinkweek
 • -
 • <21 d
 • L11201 #
 • -
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen/VTEC verocytotoxigene E.coli
 • reinkweek
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -
serotypering
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <21 d
 • L11201 #
 • -
Toxinegenen confirmatie STEC/VTEC
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -