Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Escherichia coli. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

In het kader van de aanpassing van het diagnostisch aanbod geldt onder andere voor Escherichia coli serotypering een aangepast (hoger) tarief. Voor meer informatie zie de tarievenlijst (PDFPortable Document Format).

 

Meldingsplicht

Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen) is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte

-tabel-

Inzend informatie Escherichia coli diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -
serotypering
 • reinkweek
 • -
 • <21 d
 • L11201 #
 • -
STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/VTECverocytotoxigene E.coli
 • reinkweek
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -
serotypering
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <21 d
 • L11201 #
 • -
Toxinegenen confirmatie STEC/VTEC
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -