Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Echinococcus multilocularis (vossenlintworm, alveolaire echinococcosis) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 

-tabel-

Inzend informatie Echinococcus multilocularis diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
cestode PCR polymerase chain reaction detectie en typering
 • cystevloeistof*, biopt*
 • Sequencing wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening gedaan.
 • 30 d
 • L22204 + L22205
 • -
antistofbepaling
 • serum*, liquor
 • -
 • 21 d
 • L22401 + L22407 + L23701
 • -
PCR
 • feces, biopt
 • research
 • onbekend
 • RIVM-Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie
 • J. van der Giessen
 • -
 • 030-2743926
 • -
 • -
PCR detectie en typering
 • onbekend
 • validatie onbekend
 • onbekend
 • AMC Academic Medical Center Amsterdam
 • -
 • -
 • 020-5663026
 • -
 • -