Door middel van een interactief spel maken onder leiding van Drs. Janneke Steijns we kennis met de basisregels van een goede samenwerking. De deelnemers worden verdeeld in groepjes en spelen een spel waarbij de boodschap is: win zoveel mogelijk punten in 10 rondes.
Per ronde mag een x of een y kaart worden opgelegd. De x en y corresponderen met een bepaalde puntenwaardering. Als alle deelnemers in een groep hun kaarten hebben opgelegd wordt gekeken hoeveel je gewonnen hebt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  1. Wat is mijn score?
  2. Wat is de score van mijn groep?

Er mag tussentijds niet overlegd worden in de groep. De punten worden achteraf opgeteld.
In de 5e en 8e ronde mogen de deelnemers wel met elkaar overleggen om eventueel een strategie te bepalen en zoveel mogelijk punten te winnen.

Na het spel werd geconcludeerd dat de uitkomst van het spel afhangt van het doel.
Is het doel om als individu zoveel mogelijk te winnen of juist als team?
Dit bevestigt het belang van goed overleggen in samenwerkingsverbanden.
Wat is het exacte doel, wat betekent dit voor mij? Voor mijn beroepsvereniging, voor de doelgroep? Naast een duidelijk doel is vertrouwen van groot belang in een samenwerkingsverband. Je maakt afspraken met elkaar en gaat er vanuit dat deze afspraken worden nagekomen. Duidelijkheid over ieders belang is een belangrijk punt en sluit hierop aan. Want als de afspraken niet worden nagekomen, zegt dat dan iets over karakter of juist iets over iemands belang?

Kortom: voorwaarden voor een goede samenwerking

  1. Heb je met elkaar een helder doel? Welke gedeelde ambitie wordt nagestreefd?
  2. Je behaalt een gezamenlijk doel door oog te hebben voor de belangen van iedereen aan tafel (dit kan gezamenlijk belang, financieel belang, eigen belang, organisatiebelang of bijvoorbeeld maatschappelijk belang zijn). Op deze manier creƫer je meer begrip.
  3. Zorg voor vertrouwen! Conflicten kunnen vaak ineens hoog oplopen door een kleine aanleiding, meestal is dat te wijten aan gebrek aan duidelijkheid over elkaars belangen en ambities. Bezuinig dus niet op de relatie maar neem de tijd om uitgebreider kennis met elkaar te maken.
  4. Laat het project en/of opdracht goed aansluiten bij wat je met elkaar van plan bent en wilt realiseren. Dus maak het zo concreet mogelijk!
  5. Maak heldere afspraken met elkaar wie wat wanneer gaat doen. Maak inzichtelijk welke stappen er gezet moeten worden en evalueer gedurende de looptijd meerdere malen of het doel en/of de ambitie nog steeds hetzelfde is. Onduidelijkheid over het proces wil je niet, dit leidt tot frustratie.