Inhoud

De toolkit Eikenprocessierups bevat informatie en communicatiemiddelen over de eikenprocessierups. Het doel van de toolkit is het ondersteunen van de communicatie over de eikenprocessierups. Zo kan iedereen gebruik maken van dezelfde, breedgedragen basisinformatie. Het aanbod kan gebruikt worden om zelf communicatiemiddelen samen te stellen.

Doelgroep

De toolkit Eikenprocessierups is vooral gericht op intermediairs die werken op het gebied van milieu en gezondheid: GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-professionals, zoals milieugezondheidskundigen, milieu-verpleegkundigen, medisch milieukundigen, communicatiemedewerkers, etc. Ook andere intermediairs kunnen gebruik maken van de toolkit, bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen, natuur- en milieuorganisaties, etc.

Materiaal

De toolkit Eikenprocessierups bevat de volgende materialen:

De lijst met vragen en antwoorden, de folder- en de websitetekst  zijn afkomstig uit de 'GGD richtlijn Medische Milieukunde: de eikenprocessierups en gezondheid'

Voorlichting 

Het is aan te raden om in maart/april een aantal organisaties/instellingen actief te benaderen bijvoorbeeld door middel van een brief met de publieksfolder over de eikenprocessierups. Het gaat dan in ieder geval om de volgende organisaties:

 • Huisartsen
 • Apotheken
 • Gemeenten

Daarnaast kan overwogen worden, afhankelijk van de verwachte overlast, één of meerdere van de volgende organisaties/instellingen te benaderen:

 • Scholen en kinderdagverblijven
 • Lokale en regionale VVVVereniging voor Vreemdelingenverkeer's
 • Bibliotheken
 • Campings
 • Grote recreatieparken
 • Organisatoren van grote evenementen (bijvoorbeeld wandel- en fietstochten)

Voorwaarden voor gebruik 

Alle producten van de toolkit zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. De onderstaande disclaimer moet echter wel vermeld worden. Bovendien moeten toolkitproducten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met cgm@rivm.nl

Disclaimer

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

 1.     GGD-richtlijn medische milieukunde 'De eikenprocessierups en gezondheid': www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609330007.html
 2.     RIVM briefrapport: update gezondheidsaspecten van de eikenprocessierups
 3.     Website van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over de eikenprocessierups met algemene informatie, achtergronddocumenten en links naar andere websites over de eikenprocessierups.
 4.     Website van de Natuurkalender met informatie over de eikenprocessierups. Ook kunnen hier waarnemingen van de rups worden doorgegeven en bekeken.
 5.     De website van de Wageningen UR geeft algemene informatie over de eikenprocessierups.