Vanuit het Programma Omgevingswet ondersteunt het RIVM overheden bij de ontwikkeling en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Hiermee spelen wij snel en flexibel in op kennisvragen die voortvloeien uit het Jaar van de Ruimte.

Intentieverklaring Proeftuin Nederland van Morgen

 

Partijen 

De nieuwe praktijken en hun landmakers, zoals gepresenteerd in het Manifest2040:

 • Energietransitie Cleantech Regio stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen), Cleantech Regio Stedendriehoek, dhr. S.W. van ‘t Erve
 • De dijk is van ons allemaal Waterschap Rivierenland, dhr. ir. R.W. Bleker
 • Lerend netwerk klimaatactieve regio’s, Waterschap Vechtstromen, dhr. prof professor (professor). dr. S.M.M. Kuks
 • De Internationale Bauausstellung in Parkstad Limburg, IBA Internationale Bau Ausstellung (Internationale Bau Ausstellung) Parkstad, dhr. L.J.C. Diels
 • Healthy Urban Living in Utrecht, Gemeente Utrecht, dhr. drs. P.A.M. Steijn
 • Lerend netwerk gezondheid en ruimte, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, mw. dr. E.C.M. van Schie
 • Lerend netwerk fiets, Ring-Ring®, mw. drs. J.F. Hogendoorn
 • De tweede hersenhelft van Eindhoven; The Wise City, The Wise City, mw. MSc master of science (master of science). A.M.M van Strien
 • Synergie luchthaven en omgeving, Circulair ontwikkelen werkmilieus, Schiphol Area Development Company (SADC Schiphol Area Development Company (Schiphol Area Development Company) NV Nederlands Vaccin Instituut (Nederlands Vaccin Instituut)), drs. J.A. van Antwerpen
 • De leerateliers van stedebouwkundigen en planologen, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen,  dhr. R.J.M. van der Velden
 • Marker Wadden, Natuurmonumenten, dhr. drs. R. Posthoorn
 • Gebiedsgericht samenspel Foodvalley, Gebiedscoöperatie O-gen, dhr. ir. G. van Santen MBA Master of Health Business Administration (Master of Health Business Administration) 

Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad Europa 2018:

 • Gemeente Leeuwarden, dhr. drs. F.J.M Crone, mede namens Provincie Fryslân
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, drs. D. Keizer-Mastenbroek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dhr. drs. P. R. Heij 

Wetende dat:

 • Nederland zich als “Sustainable Urban Delta” op de wereldkaart wil zetten; “de gaafste metropool”, groen, bewust van de klimaatopgave en koploper in de circulaire economie. Sterk in het testen en toepassen van innovaties.
 • Er door pioniers en volhouders wordt gewerkt aan het Nederland van de toekomst in talloze initiatieven die verspreid over Nederland plaatsvinden. Aldus is Nederland een levend laboratorium en vormen die nieuwe praktijken de Proeftuin voor Nederland van Morgen. 
 • Op 15 december 2015 als uitkomst van het Jaar van de Ruimte 15 nieuwe praktijken zijn gepresenteerd, die deze Proeftuin zichtbaar maken.
 • In 2018 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI Nationale Omgevingsvisie (Nationale Omgevingsvisie)) naar verwachting zal worden gepresenteerd. Een belangrijke mijlpaal waarin het Rijk haar visie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vaststelt.
 • Er in het proces van voorbereiding van de NOVI aandacht zal zijn voor de steun die nieuwe praktijken nodig hebben om te kunnen slagen (zoals experimenteerruimte) en voor de samenhang met provinciale omgevingsvisies, waaronder die voor Fryslân.
 • In 2018 Leeuwarden/Fryslân de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, met naar verwachting 4 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland met thema’s als City & Countryside en Nature & Culture .

Verklaren :

 • Zich samen in te spannen om Proeftuin Nederland van Morgen zichtbaar te maken voor een breed binnenlands en buitenlands publiek.
 • Daartoe de kans die Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad biedt maximaal te benutten.
 • In aanloop naar 2018 de voortgang van de 15 praktijken uit het Manifest2040 in beeld te brengen en tevens te blijven zoeken naar nieuwe praktijken op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.
 • In ieder geval tot en met 2018 aan deze doelen samen te werken.
 • Ervaringen te delen in het proces van de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie.
 • Daarbij te bezien of een tweejaarlijkse routine kan worden geïntroduceerd en of daarbij gebruik kan worden gemaakt van de kansen, die de IBA Parkstad en de Floriade Almere in 2020 en 2022 kunnen bieden, hetgeen kan leiden tot verlenging van de samenwerking.
 • Ruimte te bieden aan personen en organisaties, die deze intenties delen, om toe te treden.

Tijdens de Innovation EXPO op 14 april 2016 te Amsterdam, ondertekend door: 

 • Namens Ministerie van Infrastructuur en Milieu: dhr. drs. P. R. Heij  
 • Namens Cleantech Regio Stedendriehoek: dhr. S.W. van ’t Erve 
 • Namens Waterschap Rivierenland: dhr. ir. R.W. Bleker 
 • Namens Waterschap Vechtstromen: dhr. prof. dr. S.M.M. Kuks 
 • Namens IBA Parkstad: dhr. L.J.C. Diels 
 • Namens Gemeente Utrecht: dhr. drs. P.A.M. Steijn 
 • Namens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: dr. E.C.M. van Schie 
 • Namens Ring-Ring®: drs. J.F. Hogendoorn 
 • Namens The Wise City: MSc. A.M.M van Strien 
 • Namens Schiphol Area Development Company (SADC NV): drs. J.A. van Antwerpen 
 • Namens Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen: dhr. R.J.M. van der Velden 
 • Namens Natuurmonumenten: dhr. drs. R. Posthoorn 
 • Namens Gebiedscoöperatie O-gen: dhr. ir. G. van Santen MBA 
 • Namens Gemeente Leeuwarden en mede namens Provincie Fryslân: dhr. drs. F.J.M Crone 
 • Namens Van Hall Larenstein University of Applied Sciences: drs. (Vice President) D. Keizer-Mastenbroek