Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties hecht samen in het project Emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid.

De website van de Emissieregistratie toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. De website toont de emissies uit de inventarisatieronde 2010 (zoals vastgesteld in januari 2011) voor de emissiejaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2008 en 2009.