Interview met Fred Woudenberg van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam over elektromagnetische velden en de mens.

GGD interview EMV