RIVM logo, National Institute for Public Healthe and the Enviroment. Minsty of Health, Welfare and Sport

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Noord-Brabant.

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Noord-Brabant

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 58 meetnetpunten in de provincie Noord-Brabant.
 

Home / Documents and publications / Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Noord-Brabant.

RIVM Committed to health and sustainability
Menu