RIVM logo, National Institute for Public Healthe and the Enviroment. Minsty of Health, Welfare and Sport

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Gelderland.

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Gelderland

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 59 meetnetpunten in de provincie Gelderland.
 

Home / Documents and publications / Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Gelderland.

RIVM Committed to health and sustainability
Menu