6116 results for ‘’

 • pm10bgcorr_GCN2018

  15 March 2018, 16MB
 • NOx concentratie 2017 zipbestand

  14 March 2018, 858kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van stikstofoxiden (NOx) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • 20180315 Chlorine-interim

  15 March 2018, PDF | 583kB
 • 20180315-acrolein-interim

  15 March 2018, PDF | 524kB
 • Onderzoek naar klein aantal patiënten met Q-koorts

  27 November 2017

  In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn drie mensen met Q-koorts gemeld. In deze situatie is het bijzonder dat het om drie mensen in één gezin gaat. De GGD, NVWA, RIVM, WBVR en GD willen achterhalen wat de oorzaak van de besmettingen is geweest. Het onderzoek loopt op dit moment.

 • Onzekerheden

  27 December 2011

  De factoren van invloed op de nauwkeurigheid van de informatie in de kaarten worden hier in woord en getal beschreven.

 • GCN & GDN kaarten webpagina

  Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties (in vaktermen GCN) en deposities (GDN) in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.

 • Dubbeltellingcorrectie PM10 veehouderijen

  14 March 2017

  Het RIVM heeft voor elke 1x1 km2 gridcel op land afgeleid wat deze cel per eenheid PM10-emissie uit landbouwstallen bijdraagt aan de PM10-concentratie in de gridcel zelf en aan de concentratie in de acht omringende cellen.

 • Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • APROBA-Plus: A probabilistic tool to evaluate and express uncertainty in hazard characterization and exposure assessment of substances.

  30 October 2017

Home / Library

RIVM Committed to health and sustainability
Menu