Bronnen van blootstelling aan bisfenol A via voedsel in Nederland

Bronnen van blootstelling aan bisfenol A via voedsel in Nederland

Go to abstract

Abstract

Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die wordt gebruikt om een transparant plastic te maken (polycarbonaat), dat onder andere wordt gebruikt in voedselverpakkingsmaterialen. Verder wordt BPA gebruikt in coatings om de kwaliteit van ingeblikt voedsel en dranken te beschermen (de witte laag aan de binnenkant van het blik). Onder andere via deze verpakkingen kan BPA in voedsel terechtkomen. Producten als kassabonnen, bouwmaterialen (verf en coatings) en medische hulpmiddelen kunnen ook BPA bevatten. Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat de totale hoeveelheid BPA die mensen in Nederland via het voedsel binnenkrijgen zeer beperkt is. Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden ligt de blootstelling nog 30 keer onder de huidige tolereerbare dagelijkse inname (TDI). Het onderzoek maakt ook duidelijk dat niet één voedselbron een grote bijdrage levert, maar alle voedselbronnen afzonderlijk hun eigen individuele 'kleine' bijdragen hebben. De focus in het RIVM-onderzoek is op voedselbronnen gelegd, omdat voedsel voor de gemiddelde consument de belangrijkste bron is van blootstelling aan BPA. Dit onderzoek volgt op eerder onderzoek van het RIVM (2016) waarin aandacht gevraagd werd voor nieuwe informatie over de TDI. De European Food Safety Authority (Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA) is momenteel bezig met een nieuwe beoordeling van deze gezondheidsnorm. In afwachting van dit onderzoek vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het RIVM om te onderzoeken via welke bronnen mensen in Nederland het meest worden blootgesteld aan BPA en om welke hoeveelheden het daarbij gaat.

Abstract

Bisphenol A (BPA) is a chemical substance used to produce a transparent plastic (polycarbonate) that is used in food packaging materials. BPA is also used in coatings to protect the quality of canned food and drink (the white layer on the inside of the can). BPA can get into food via migration from this type of packaging. Products such as sales receipts, building materials (paint and coatings), and medical devices can also contain BPA.

Calculations carried out by RIVM indicate that the total intake of BPA via food in the Netherlands is very limited. Even under the most unfavourable circumstances, the exposure would still be a factor of 30 times less than the tolerable daily intake (TDI). The study also clearly indicates that no single food source contributes largely to the exposure, but that all food sources each make their own 'small' contribution. The RIVM study was focused on food sources, because food is the main source of exposure to BPA for the average consumer.

This study is a follow-up of a previous study by RIVM (2016) which drew attention to new information about the TDI of BPA. The European Food Safety Authority (EFSA) is currently re-evaluating this health limit. Pending this study, the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) asked RIVM to investigate which food sources contributed most to the exposure of BPA in the Netherlands, as well as the quantities involved.

Remaining

Size
493KB