Health effects and risk assessment of chromium-6 exposure at the POMS sites of the Ministry of Defence

Health effects and risk assessment of chromium-6 exposure at the POMS sites of the Ministry of Defence

Go to abstract

Abstract

6 april 2020: Het RIVM heeft in 2019 dit onderzoek geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De actuele bevindingen over zowel de gezondheidseffecten als de risicobeoordeling staan beschreven in RIVM rapport 2020-0019. Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van tien rapporten over het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Dit rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een overkoepelende publiekssamenvatting van de tien rapporten is te vinden op de website van het RIVM: "Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen." RIVM Rapport 2018-0061

Abstract

This report forms part of a series of ten reports on the research project on chromium-6 at the POMS sites of the Dutch Ministry of Defence. This report does not contain a separate synopsis. A combined summary of the ten reports can be found on the RIVM website:

"Chromium-6 at the Ministry of Defence's POMS sites: health effects and responsibilities. Main findings from the research."
RIVM Report 2018-0061

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1190 kb