Background information on chromium-6: use, presence in the environment and kinetics in the human body

Background information on chromium-6: use, presence in the environment and kinetics in the human body

Go to abstract

Abstract

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van tien rapporten over het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Dit rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een overkoepelende publiekssamenvatting van de tien rapporten is te vinden op de website van het RIVM: "Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen." RIVM Rapport 2018-0061 Het voorliggende rapport is bedoeld als wetenschappelijke rapportage met soms ingewikkelde termen. Specifiek voor dit rapport geldt dat na de samenvatting een hoofdstuk te vinden is met de specifieke antwoorden op de onderzoeksvragen in begrijpelijke taal. Daarnaast is er een brochure uitgebracht waarin de inhoud van dit rapport op begrijpelijke en verkorte wijze wordt verwoord. Deze brochure is te vinden op http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures… Informatiebrochure_Wat_is_chroom_6.

Abstract

This report forms part of a series of ten reports on the research project on chromium-6 at the POMS sites of the Dutch Ministry of Defence. This report does not contain a separate synopsis. A combined summary of the ten reports can be found on the RIVM website:

"Chromium-6 at the Ministry of Defence's POMS sites: health effects and responsibilities. Main findings from the research."
RIVM Report 2018-0061

Remaining

Size
865KB