Consumer exposure to chromium-6

Consumer exposure to chromium-6

Go to abstract

Abstract

Afgelopen jaren was er veel aandacht voor medewerkers die zijn blootgesteld aan chroom-6 door onderhoud aan defensiematerieel en treinen. Ook is chroom-6 als bestanddeel van roestwerende verf gebruikt voor vastgoed zoals huizen en kantoren. Blootstelling aan deze gevaarlijke stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De vraag is of mensen in hun dagelijks leven via alledaagse producten blootstaan aan gevaarlijke hoeveelheden chroom-6. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze blootstelling laag is en geen risico voor de gezondheid vormt. Veel producten mogen inmiddels geen chroom-6 meer bevatten. Alleen onbedoeld kunnen consumenten via de lucht aan chroom-6 blootstaan wanneer sommige chroomhoudende producten worden bewerkt, bijvoorbeeld door ze te lassen, zagen, schuren of verbranden. Als dit niet gebeurt, komt er geen chroom-6 uit de producten vrij en is er geen risico. Consumentenproducten die kleine hoeveelheden chroom-6 bevatten zijn bijvoorbeeld gemaakt van gechromeerd metaal (zoals kranen, knoppen). Daarnaast gaat het om producten waarin het chroom-6 als onzuiverheid aanwezig is of als conserveringsmiddel wordt gebruikt, zoals in cement en tijdens het looien van leer, of om hout te beschermen tegen verwering. In het onderzoek is ook gekeken naar een mogelijke blootstelling via voedsel, drinkwater en lucht. Voedsel bevat van nature zeer kleine hoeveelheden chroom-3, de minder schadelijke vorm van chroom. In water en lucht komen ook slechts kleine hoeveelheden voor. Het is bekend dat blootstelling aan chroom-6 via de huid contactallergie kan veroorzaken. De concentraties in consumentenproducten zijn dermate laag dat ze, voor zover bekend, geen allergische reacties veroorzaken. Uit onderzoeken op de werkplek is bekend dat onder andere longkanker, maar ook andere ziekten kunnen ontstaan nadat mensen chroom-6 hebben ingeademd. Het is onvoldoende bekend in welke mate consumenten via de genoemde onbedoelde, niet-professionele handelingen blootstaan aan chroom-6. Daarom is het van belang consumenten bewust te maken van de mogelijke gevaren als zij zelf producten met chroom willen bewerken. Het is bijvoorbeeld verboden om bewerkt hout te verbranden.

Abstract

In recent years, the issue of employees who have been exposed to chromium-6 when repairing defence equipment and trains has come to the fore. Chromium-6 is also used as an ingredient in rust-resistant paint for buildings such as houses and offices. Exposure to this hazardous substance can be harmful to human health. The question is whether people are exposed to dangerous levels of chromium-6 through everyday products in their day-to-day lives. Recent RIVM research has shown that this exposure is low and does not pose a risk to health. Chromium-6 is no longer permitted in many products. Furthermore, consumers can only be exposed to chromium-6 unintentionally, through the air when certain products containing chromium-6 are being processed, (e.g. welding, sawing, sanding or burning). In the absence of such activities, no chromium-6 is released from these products and there is no risk to consumers.

Consumer products made from chromed metal contain small amounts of chromium-6 (such as taps or buttons). In addition, some products that contain chromium may contain chromium-6 as an impurity, and chromium-6 is sometimes used as a preservative in cement and during the tanning of leather, or to protect wood against weathering. The study also looked at possible exposure via food, drinking water and air. Food naturally contains chromium-3, a less harmful form of chromium, but only in very small amounts. Very small quantities may also be present in water and air.

Exposure to chromium-6 can cause a contact allergy when people are exposed to it via the skin. However, the concentrations in consumer products are so low that, as far as we know, they do not cause any allergic reactions. Workplace studies have shown that various forms of cancer may develop if chromium-6 is inhaled. At present, we have insufficient knowledge of the extent to which consumers are unintentionally exposed to chromium-6 due to the non-professional activities described above. It is therefore important that consumers are made aware of the potential dangers if they are working with chromium-based products themselves. For example, people should be made aware that it is forbidden to burn processed wood.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
897 kb