Exploratory Study on Economic Assessments of Implants

Exploratory Study on Economic Assessments of Implants

Go to abstract

Abstract

Het kost vaak veel geld om nieuwe medische hulpmiddelen, zoals implantaten, te ontwikkelen. Ook zijn ze niet altijd kostenbesparend in het gebruik. Informatie over hoe de kosten zich verhouden tot de mate waarin ze de gezondheid en/of de kwaliteit van leven van patiƫnten verbeteren is daarom van belang. Deze informatie kan worden verkregen door middel van zogeheten kosteneffectiviteitstudies. Verzekeraars, artsen en instanties die beoordelen of een implantaat wordt vergoed, besteden echter weinig aandacht aan de kosteneffectiviteit van implantaten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het RIVM adviseert om bij de zorginkoop van implantaten informatie over kosteneffectiviteit mee te laten wegen. Ook bij andere afwegingen zou kosteneffectiviteit meer betrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de afweging of de zorgverzekering een product vergoedt. Verder kan transparanter worden welke factoren nu meewegen bij het besluit om implantaten te vergoeden. Om medicijnen vergoed te krijgen, moeten fabrikanten uitgebreide studies doen naar de kosteneffectiviteit. Bij implantaten is geen informatie over kosteneffectiviteit vereist. Daarnaast is vaak onduidelijk wat een (nieuw) implantaat precies kost. Voor dit onderzoek bekeek het RIVM in de wetenschappelijke literatuur de kosteneffectiviteit van drie implantaten: heupprothesen, de sterilisatiemethode Essure en bekkenbodemmatjes. De economische evaluaties in de wetenschappelijke literatuur zijn niet altijd compleet en kwalitatief niet goed. Bijwerkingen worden erin onderschat of komen niet aan bod. Als daar wel aandacht voor is, is dat vaak alleen voor de bijwerkingen op korte termijn. Hierdoor kan een te rooskleurig beeld ontstaan van de kosteneffectiviteit van het desbetreffende implantaat.

Abstract

It often costs a great amount of money to develop new medical devices such as implants. In addition, the use of such devices does not always lead to cost savings. It is therefore important to obtain information on how the costs relate to the degree in which the health and/or quality-of-life of patients improve by these implants. This information can be obtained by carrying out a cost-effectiveness analysis. However, insurance companies, physicians, and organisations that determine whether an implant is eligible for insurance coverage do not pay much attention to the cost-effectiveness of implants. This was the conclusion of a study carried out by RIVM (National Institute for Public Health and the Environment).

RIVM recommends to consider information on cost-effectiveness when purchasing implants in the healthcare sector. Cost-effectiveness could also be given greater importance in other decisions as well, for example in deciding whether health insurance should cover the cost of a product. Such information could also create greater transparency regarding the factors included in deciding whether or not implants are eligible for insurance coverage. In order for medications to be covered by health insurance, manufacturers are required to carry out extensive cost-effectiveness studies. However, information on cost-effectiveness is not required for implants. In addition, it is often not clear what a (new) implant costs exactly.

For the study at hand, RIVM reviewed the scientific literature available on the cost-effectiveness of three implants: hip prostheses, the Essure sterilisation method, and pelvic floor mesh implants. The economic assessments presented in the scientific literature are not always complete and of good quality. Side-effects are underestimated or not considered. If they are taken into account, then often only the short-term side-effects are considered. This can lead to an overestimated optimistic picture of the cost-effectiveness of the implant in question.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
683 kb