Substances of Very High Concern in a circular manufacturing industry

Substances of Very High Concern in a circular manufacturing industry

Go to abstract

Abstract

De Nederlandse overheid wil ervoor zorgen dat in 2050 zo veel mogelijk producten en materialen opnieuw worden gebruikt. Hiervoor is een overgang nodig naar een circulaire economie. Een onderdeel van de economie is de zogeheten maakindustrie. Hierin worden producten gemaakt van onder andere metalen en kunststoffen. Dit zijn allerlei producten, van elektrische fietsen tot graafmachines. Om de maakindustrie circulair te krijgen moet duidelijk zijn welke materialen en producten hierin worden gebruikt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TNO hebben daarom een overzicht gemaakt van de belangrijkste grondstoffen, materialen en producten van de maakindustrie. In veel van deze grondstoffen, materialen en producten blijken Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te zitten. Die stoffen zijn uiterst schadelijk voor mens en milieu, waardoor de materialen en dergelijke waar ze in zitten mogelijk niet kunnen worden hergebruikt. Ook blijkt vaak informatie te ontbreken over welke stof waar precies in zit. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het RIVM. Het overzicht van ZZS in de producten en materialen van de maakindustrie is niet compleet vanwege de korte doorlooptijd van het RIVM-onderzoek. Het RIVM beveelt aan dat de overheid en de maakindustrie vervolgonderzoek (laten) uitvoeren. Het RIVM adviseert ook een betere informatievoorziening over ZZS op te zetten. ZZS kunnen in de grondstoffen zitten of om functionele redenen aan producten worden toegevoegd. De Nederlandse overheid wil het gebruik van ZZS minimaliseren zodat materialen veilig kunnen worden hergebruikt in een circulaire economie.

Abstract

The Dutch government aims to achieve a circular economy by 2050. For that transition to occur, five priority themes have been identified, one of which relates to the manufacturing sector. The manufacturing sector produces a diverse range of products from raw materials such as metals and plastics.

In order to achieve a circular economy, an overview of the most important (raw) materials and products used in the manufacturing sector has been made. Substances of Very High Concern (SVHC) may be present in these (raw) materials and products. SVHCs are hazardous to people and the environment, and are subject to the Dutch policy on ZZS ('Zeer Zorgwekkende Stoffen'), which covers a broader range than the SVHCs included in REACH. The ZZS are identified on the basis of the same hazard criteria. Policy at both the national and European levels aims to minimize the use of ZZS.

RIVM has conducted desk research into the use of ZZS in the manufacturing sector. ZZS are present in many (raw) materials and products. Some ZZS may exist in raw materials while other may be added to products to enhance performance. A (large) data gap exists when it comes to accurately assessing which ZZS are present and in which products.

The overview of ZZS in (raw) materials and products presented in this report is not exhaustive. More research is needed for a more accurate and comprehensive picture. Another recommendation is to improve the information management system regarding ZZS in the manufacturing industry.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
480 kb