Minimum internal and external distances for multi-fuel filling stations

Minimum internal and external distances for multi-fuel filling stations

Go to abstract

Abstract

De Nederlandse overheid werkt eraan om meer duurzame energie te gebruiken. Het is onder andere de bedoeling dat auto’s en vrachtwagens steeds meer op waterstof, aardgas en elektriciteit gaan rijden. De komende jaren worden tankstations ingericht voor deze energiebronnen, naast benzine, diesel en LPG. We noemen dit multi-fuel tankstations. Er gelden nu regels om ervoor te zorgen dat brandstof veilig wordt aangevoerd naar en opgeslagen op het tankstation. De regels gaan over de afstanden binnen en buiten de tankstations. Op de tankstations moet er genoeg afstand zijn tussen de installaties voor verschillende soorten brandstof. Dat voorkomt een kettingreactie bij een ongeluk. Daarbuiten moet de afstand tussen een tankstation en de woningen in de omgeving groot genoeg zijn. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat ook multi-fuel tankstations veilig zijn met deze regels. Voor dit onderzoek zijn de afstanden berekend met verschillende aannames over de hoeveelheden die in 2030 van de verschillende typen brandstof worden verkocht. Het RIVM raadt aan in de gaten te houden of de afstanden tot de woningen in alle praktijksituaties groot genoeg zijn voor de combinatie van de ‘nieuwe’ brandstoffen. Het onderzoek is samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) gedaan.

Abstract

The Dutch government aims to promote the use of more sustainable
energy sources, including the use of hydrogen, natural gas and
electricity as a power source for cars and trucks. In the near future,
filling stations will be set up to provide these energy sources in addition
to more traditional fuels such as petrol (also called gasoline) and LPG.
These stations are called multi-fuel filling stations.

Regulations are in place to ensure that motor fuel is safely transported
to and stored at the filling station. These regulations apply to minimum
distances inside and outside the filling stations. At the filling stations,
there must be sufficient distance between installations with motor fuels
to prevent domino-effects. Also, the distance between the filling station
and nearby houses must be sufficient. The RIVM study shows that these
regulations are adequate to ensure the safety of multi-fuel filling
stations.

For this study, the distances calculated are based on assumptions about
the amounts of the different types of motor fuel sold in 2030. RIVM
recommends re-evaluating in the future whether the external distance
to surrounding houses is adequate for all practical situations involving
multi-fuel filling stations.

The study was done in collaboration with the Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV, Institute for Safety).

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
971 kb