Pnömokok aşısı 2023

Pnömokoklar bakterilerdir. 60 yaş üzerindeki kişiler pnömokoktan daha çabuk ve daha ciddi bir şekilde hastalanabilirler. Savunmanız yaşlandıkça daha da zayıflar. Zatürre gibi ciddi bir hastalığa yakalanabilirsiniz.
Aşı, pnömokoktan hastalanma olasılığınızı azaltır.

Related subjects


  • Pneumococci

    Pneumococci are bacteria. There are more than 90 different types of pneumococci. Anyone can carry these bacteria without becoming ill. When that happens, the bacteria are present inside the nose. When people sneeze and cough, bacteria are pushed out into the air in small droplets. If other people inhale the small droplets, they could become infected.