The publications based on DNFCS-core survey prior to 2003 are presented below.

Report

For a full overview of the reports written by TNO about the food consumption surveys prior to 2003 (in Dutch) see: https://repository.tno.nl/islandora/search/voedselconsumptiepeilingen.

 • De consumptie van groenten en fruit in meer detail op basis van voedselconsumptiepeilingen in Nederland. TNO-rapport V6831. Hulshof KFAM, ter Doest D. Zeist: TNO Kwaliteit van Leven, 2006.  in dutch
 • Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie. publicatie nr 2002/12. Gezondheidsraad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.  in dutch
 • Basisrapportage en tabellen voedselconsumptiepeiling 1997-1998 en gegevens op het niveau van voedingsmiddelen en voedingsstoffen over een periode van tien jaar. Zeist: TNO, 1998. in dutch
 • Rapportage  voedselconsumptiepeilingen  VCP-3: 10  jaar  trend. Zeist: TNO Voeding,  1998. in dutch
 • Zo eet Nederland: resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum, 1998. in dutch
 • Zo eet Nederland, 1992: resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1992. Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1993. in dutch
 • Wat eet Nederland: Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1987/1988. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het ministerie van Landbouw en Visserij, 1988. in dutch

Articles/Chapters

 • Food consumption and the intake of nutrients. In: Our food, our health. van Kreijl CF, Knaap AGAC and van Raaij JMA (ed). RIVM-report 270555009. Ocké MC, Hulshof KFAM. Bilthoven: RIVM, 2006, 66-75.
 • Prevalentie van risicofactoren in Nederland en andere Europese landen (in Dutch). In: Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bohn Stafleu Van Loghum. Bilthoven: RIVM, 2002. in dutch
 • Changes in the diet in The Netherlands: 1987-88 to 1992. Löwik MRH, Hulshof KFAM, van der Heijden LJM, Brussaard JH, Burema J, Kistemaker C, de Vries PJF. Int J Food Sci Nutr. 1998;49:S1-S64.
 • Exogene determinanten. Leefstijl: Voeding (in Dutch). In: Maas IAM, Gijsen R, Lobbezoo IE, Poos MJJC (eds): Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering. Löwik MRH, Seidell JC, Hermus RJJ, Hulshof KFAM. Elsevier/De tijdstroom, 1997, 675-683. in dutch
 • Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System). (in Dutch). Löwik MRH, Brussaard JH, Hulshof KFAM, Kistemaker C, Schaafsma G, Ockhuizen Th, Hermus RJJ. Int J Food Sci Nutr. 1994;45(suppl 1):S1-S63.
 • The Dutch National Food Consumption Survey: design, methods and first results. Hulshof KFAM, van Staveren WA. Food Policy 1991;16:257-260. 
 • Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Hulshof KF et al. Eur J Clin Nutr. 2003; 57(1): 128-37.