The publications based on DNFCS young adults 2003, 19-30 years are presented below.

Reports

  • Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2003. RIVM-rapport 350030002. TNO-rapport V6000. Hulshof KFAM et al. Bilthoven: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , 2004. in dutch
  • Voedselconsumptiepeiling 2003. Samenvatting werkwijze en evaluatie. RIVM-rapport 350030003. TNO-rapportnr V5999/01. MC Ocké et al. Bilthoven: RIVM, 2004. in dutch
  • Zo eten jongvolwassenen in Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. Ocké MC, Hulshof KFAM, Breedveld BC (red). Den Haag: Voedingscentrum, 2004. in dutch

Articles

  • Voeding van de gezonde volwassene. EJ de Boer EJ,  MC Ocké, CTM van Rossum. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, 2009. in dutch
  • The Dutch national food consumption survey – 2003. Methodological issues. MC Ocké MC, KFAM Hulshof, CTM van Rossum. Arch Public Health 2005; 63: 227-241.
  • Voedselconsumptiepeiling 2003: onderzoek bij jongvolwassen Nederlanders. Focus op macrovoedingsstoffen. Hulshof KFAM, Ocké MC. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2005; 30: 185-191. in dutch
  • Zo eten jongvolwassenen in Nederland. M Ocké, K Hulshof. Voeding Nu 2004; 6(10): 16-9. in dutch
  • Snackconsumptie in kaart gebracht. Hoe snacken jongvolwassenen? SW van den Berg, EJM Buurma-Rethans, MC Ocké, JMA Boer, RIVM, Bilthoven. Voeding nu 2011; 13(11/12): 22-24. in dutch

Detailed results