Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en GenX in grond en bagger. Bij concentraties onder de risicogrenzen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar. PFOS, PFOA en GenX behoren tot de zogenaamde Per- en PolyFluorAlkylStoffen ( PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met decentrale overheden aan een tijdelijk handelingsperspectief voor het toepassen van grond en baggerspecie, mede op basis van de risicogrenzen van het RIVM. Het ministerie informeert overheden binnenkort over de voortgang.

Er zijn op dit moment nog onzekerheden over het gedrag van deze stoffen in het bodem-water systeem. Het is daarom wenselijk dat er meer zicht komt op de aanwezigheid, het gedrag en de risico’s van dit type verbindingen in de bodem en het grondwater. Het RIVM gaat daar in 2019 en 2020 verder onderzoek naar doen. Om op de korte termijn om te gaan met deze onzekerheden adviseert het RIVM om grond of bagger toe te passen die voldoet aan de gebiedskwaliteit.

Om tot een definitief kader te komen adviseert het RIVM dat overheden de concentraties van PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur), en GenX in hun beheersgebied bepalen, zodat een landelijk beeld ontstaat van de mate van verontreiniging.