Plastic heeft vele toepassingsmogelijkheden. Dankzij plastic kunnen we ons voedsel langer bewaren, hebben we medische toepassingen, zoals heupprotheses. Daarom is de hoeveelheid plastic die we gebruiken de afgelopen decennia exponentieel gegroeid.

Plastic is goedkoop, gaat lang mee en kent eindeloos veel toepassingen. Daardoor heeft het gebruik van plastic sinds de jaren ’50 een grote vlucht genomen en neemt het nog steeds toe. Om plastic te fabriceren maken we gebruik van een eindige grondstof: olie. Daarnaast is het terug te vinden is als zwerfvuil op land. Grote hoeveelheden plastics komen terecht in oceanen, zeeën en rivieren.

Daarom moeten we op een andere manier omgaan met dit waardevolle materiaal, waardoor we het milieu minder belasten. We kunnen het gebruik van plastic verminderen door alternatieve materialen te gebruiken en plastic producten langer te gebruiken. We kunnen plastic beter recyclen, zodat we het in de kringloop houden en de waarde behouden blijft.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt de transitie naar een gesloten plastickringloop. Dit doen we met:

  • Adviezen over het omgaan met zorgstoffen
  • We monitoren de transitie en adviseren de overheid over de voortgang
  • We brengen de bronnen van plastics in het milieu in kaart
  • We brengen in beeld welke maatregelen verschillende partijen kunnen nemen om microplastics uit het milieu te weren.