Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt hoe het nieuwe coronavirus zich verspreidt onder de Nederlandse bevolking. Met het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Zo komen we meer te weten over bescherming van mensen tegen het virus.  

Het coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2) heeft zich in de afgelopen jaar over de hele wereld verspreid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt op verschillende manieren de verspreiding van het nieuwe coronavirus. In het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus.   

Niet iedereen wordt (ernstig) ziek van het coronavirus. Vaak zijn de symptomen (erg) mild. De meeste mensen die met het virus te maken krijgen maken antistoffen aan. Door het meten van antistoffen in het bloed weten we hoeveel mensen uit onze bevolking in aanraking zijn geweest met het virus. We onderzoeken dit bij mensen van verschillende leeftijden en in verschillende gemeenten, verspreid over Nederland. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de verspreiding en de opbouw van afweer tegen het virus onder de bevolking.

Hoe werkt het onderzoek?

In 2016 is een groot landelijk onderzoek gedaan naar bescherming tegen infectieziekten; het PIENTER onderzoek. Veel deelnemers hebben toen toestemming gegeven om hen voor nieuw onderzoek te benaderen. Hiervan hebben ruim 3200 personen aangemeld en ruim 2300 ook echt meegedaan aan het PIENTER Corona onderzoek. De eerste ronde was in april 2020.

In juni vond weer een ronde plaats en werd iedereen die zich had aangemeld voor de 1e ronde, opnieuw aangeschreven. Tegelijk zijn extra mensen, verspreid door heel Nederland en verdeeld over alle leeftijdsgroepen, benaderd om mee te doen. Van deze extra groep hebben ruim 5000 personen zich aangemeld en bijna 4500 mensen ook echt meegedaan.

Deelnemers werd gevraagd om een (digitale) vragenlijst in te vullen en om zelf een vingerprikje af te nemen en een buisje met bloed op te sturen naar het RIVM. In het laboratorium wordt al dit bloed onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. De deelnemers wordt gevraagd om dit in anderhalf jaar maximaal 6 keer te doen.

Eind september 2020 kregen alle eerdere deelnemers opnieuw een uitnodiging om mee te doen. 

In de 2e week van februari 2021 is ronde 4 gestart. Wanneer de resterende rondes zijn is nog niet helemaal duidelijk, dat hangt af hoe het gaat met de verspreiding van het virus. 

Actuele resultaten

Na iedere ronde maakt het RIVM de nieuwe resultaten op de website bekend.