Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt hoe het coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2) dat COVID-19 veroorzaakt, zich verspreidt onder de Nederlandse bevolking. Met het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Zo komen we meer te weten over bescherming van mensen tegen het virus.

SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 heeft zich in het afgelopen jaar over de hele wereld verspreid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt op verschillende manieren de verspreiding van dit coronavirus. In het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus en immuniteit heeft opgebouwd na vaccinatie.

Niet iedereen wordt (ernstig) ziek van SARS-CoV-2. Vaak zijn de symptomen mild, of zelfs afwezig. De meeste mensen die met het virus besmet raken, maken antistoffen aan. Inmiddels kan een groot deel van de bevolking zich laten inenten met een coronavaccinatie. Ook zij ontwikkelen antistoffen tegen het coronavirus. We onderzoeken dit bij mensen van verschillende leeftijden, verspreid over heel Nederland. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de opbouw en duur van afweer tegen het virus onder de bevolking.

Hoe werkt het onderzoek?

In 2016/17 is een groot landelijk onderzoek gedaan naar bescherming tegen infectieziekten; het PIENTER3 onderzoek. Veel deelnemers hebben toen toestemming gegeven om hen voor nieuw onderzoek te benaderen. Hiervan hebben ruim 3200 personen meegedaan aan de eerste ronde van het PIENTER Corona onderzoek in april 2020.

In juni 2020 vond een nieuwe ronde plaats en werd iedereen die zich had aangemeld voor de 1e ronde, opnieuw aangeschreven. Tegelijk zijn extra mensen, verspreid door heel Nederland en verdeeld over alle leeftijdsgroepen, benaderd om mee te doen. Deze extra groep deelnemers bestond uit bijna 4500 mensen.

Deelnemers wordt gevraagd om een (digitale) vragenlijst in te vullen en om zelf een vingerprikje af te nemen en een buisje met bloed op te sturen naar het RIVM. In het laboratorium wordt dit bloed onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. De deelnemers wordt gevraagd om dit in anderhalf jaar maximaal 6 keer te doen.

Eind september 2020 en in de 2e week van februari 2021 kregen alle eerdere deelnemers opnieuw een uitnodiging om mee te doen aan de derde en vierde ronde.

In de 3e week van juni 2021 start de 5e onderzoeksronde. Wanneer de volgende ronde, is nog niet helemaal duidelijk, dat hangt af hoe het gaat met de verspreiding en het vaccineren tegen het virus.

Actuele resultaten

Na iedere ronde maakt het RIVM de nieuwe resultaten op de website bekend.