Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en bij warm weer door het beantwoorden van vragen, het beschikbaar stellen van de toolkit Hitte en het faciliteren van een GGD richtlijn Medische Milieukunde Zomerse Omstandigheden. Het RIVM kan in overleg met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut het Nationale Hitteplan activeren.

Communicatiemiddelen voor publieksinformatie

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft verschillende communicatiemiddelen beschikbaar die zorgprofessionals kunnen gebruiken voor de communicatie vóór en tijdens warm weer. 

Richtlijn medische milieukunde

Het RIVM heeft samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en, TNO en het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut de richtlijn Medische Milieukunde: zomerse omstandigheden gemaakt. Deze GGD richtlijn bevat achtergrondinformatie over de gezondheidseffecten van hitte en de maatregelen om gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte te beperken.

Beantwoording vragen van professionals

GGD’en kunnen het RIVM vragen stellen over hitte via het e-mail adres cGM@rivm.nl.