Title Authors Reportnumber
A comparison of three jet fire models for horizontal two-phase and liquid releases Kooi E., Uijt de Haag P.A.M. 620550005
A literature review on safety performance indicators supporting the control of major hazards Bellamy L.J., Sol V.M. 620089001
A reanalysis of the BOP dataset. Source apportionment and mineral dust Mooibroek D., van der Swaluw E., Hoogerbrugge R. 680356001
Advice on implementing bioavailability in the Dutch soil policy framework. User protocols for organic contaminants Brand E., Smedes F., Jonker M.T.O., Harmsen J., Peijnenburg W.J.G.M., Lijzen J.P.A. 711701102
Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the period 1992- 2010 Baumann R.A., Hooijboer A.E.J., Vrijhoef A., Fraters B., Kotte M., Daatselaar C.H.G. 680716008
Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation. Results for 2010 in the derogation monitoring network Buis E., van den Ham A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G., Doornewaard G.J. 680717032
Ammonia exchange measured over a corn field in 2010 Volten H., Haaima M., Swart D.P.J., van Zanten M.C., van Pul W.A.J. 680180003
Antenne drinkwater 2012. Informatie en ontwikkelingen van der Aa N.G.F.M., van de Veerdonk P.A.M., Moermond C.T.A., Rutjes S.A., Schalk J.A.C., Smit C.E., Tangena B.H., van de Ven B.M., Versteegh J.F.M., Verweij W., Wuijts S., van Breemen L.W.C.A. 703719087
Assessment of a GM-crop impact on soil systems using the DNA barcode-based tool for nematode community analysis Vonk J.A., Mulder C., Vervoort M.T.W., Brolsma K.M., Posthuma L., de Goede R.G.M. 703719090
Assessment of risks of groundwater contamination from abandoned on-farm storage sites in Ukraine. Project completion report Velstra J., Kovar K., Swartjes F.A., Fraters B., Grekov V., Panasenko V. 610113001
Beoordeling risico's gevaarlijke stoffen voor natuurgebieden. Grondslagen en randvoorwaarden Posthuma L., de Zwart D., Brand E., van de Meent D., van Wijnen H., den Hollander H. 620550006
Beschikbaarheid van biociden van der Grinten E. 601712010
Bijdragen veeteeltbedrijven aan ammoniak- en fijnstofconcentraties. Eindevaluatie LOG De Rips Bloemen H.J.T., Uiterwijk W., van der Hoek K. 680889001
Biociden en resistentie Schets F.M., Blaak H., Braks M., de Bruijn A.C.P., Haenen A., Luttik R., van de Ven B., de Roda Husman A.M., Montforts M.H.M.M. 601712009
Biogaslekkage CoevordenVerspreidingsberekeningen en gezondheidseffecten Hagens W.I., Heezen P.A.M., ter Burg W. 255001017
Blootstelling aan risicovolle situaties op het werk in 2006 en 2011 Damen M., Sol V.M., Wouters R. 620060001
Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad Claessens J.W., Schram-Bijkerk D., Dirven-van Breemen E.M., Houweling D.A., van Wijnen H. 607050011
Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen. Een eerste inventarisatie de Nijs A.C.M., Mesman M. 610142001
Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant Rutgers M., van Wijnen H.J., Schouten A.J., de Zwart D., Posthuma L., Bloem J., van Eekeren N., de Goede R.G.M. 360127001
Concentraties van POP in lucht en regenwater. Meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010 Hollander A., Verboom J.H., van Pul W.A.J. 607706002
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2006 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330124
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2007 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330125
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2008 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330126
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2009 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330127
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2010 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330110
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2007 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330115
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2008 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330116
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2009 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330117
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard. Periode 2007-2010 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330111
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2006 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330119
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2007 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330120
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2008 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330121
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2009 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330122
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2010 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330123
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco B.V. Periode 2007 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330128
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco B.V. Periode 2008 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330129
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco B.V. Periode 2009 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330130
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV. Periode 2010 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330109
Database biocidengebruik in verschillende bedrijftypes. Inventarisatie van toegelaten en niet-toegelaten middelen Scheepmaker J.W.A., de Jong F.M.W., van der Grinten E., Alkadhimi M. 609021120
De bodemkwaliteit in Nederland in 2006-2010 en de verandering ten opzichte van 1993-1997Resultaten van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit Wattel-Koekkoek E.J.W., van Vliet M.E., Boumans L.J.M., Ferreira J., Spijker J., van Leeuwen T.C. 680718003
De keten van oplosmiddelen in kaart Morgenstern P.P., de Zwart D. 215121002
De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011 Versteegh J.F.M., Dik H.H.J. 340700007
De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijvenHerberekening van uitspoelfracties Fraters B., van Leeuwen T.C., Hooijboer A., Hoogeveen M.W., Boumans L.J.M., Reijs J.W. 680716006
Discussienotitie normstelling ecologische risico'sOnderzoeksprogramma 2012-2014 Mesman M., Lijzen J.P.A. 607711008
Ecosysteemdiensten als ordenend principe voor duurzaam bodembeheer en gebiedsinrichting. Rekenen met de Triple-O aanpak in het Leiden Bio Science Park Rutgers M., Oude Boerrigter P., Starink J., Winkler T., Hendriks C. 607711010
Een benadering om het rendement van maatregelen voor grondwater te bepalen Claessens J.W., Struijs J., Schouten A.J., Brand E., Lukacs S. 607402007
Een gezonde bodem onder een duurzame samenleving Rutgers M., Dirven-van Breemen L. 607406001
Effecten klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater. Analyse van stofberekeningen Wuijts S., Bak-Esberg C.I., van Velzen E.H., van der Aa N.G.F.M. 609716004
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2010. Informative Inventory Report 2012 Jimmink B.A., Coenen P.W.H.G., Droge R., Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., te Molder R.A.B., Peek C.J., Vonk J., Wever D. 680355008
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2010 Knetsch G.J. 360006002
Environmental risk limits for antimony van Leeuwen L.C., Aldenberg T. 601357001
Environmental risk limits for octamethylcyclotetrasiloxane in water. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive Smit C.E., Posthuma-Doodeman C.J.A.M., Verbruggen E.M.J. 601714020
Environmental risk limits for organotin compounds van Herwijnen R. 607711009
Environmental risk limits for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)For direct aquatic, benthic, and terrestrial toxicity Verbruggen E.M.J. 607711007
Environmental risk limits for silver. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive Moermond C.T.A., van Herwijnen R. 601714023
Environmental risk limits for triphenyltin in water van Herwijnen R., Moermond C.T.A., van Vlaardingen P.L.A., de Jong F.M.W., Verbruggen E.M.J. 601714018
Environmental risk limits for vanadium in water. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive Smit C.E. 601714021
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming. Deelrapport Milieu van der Linden A.M.A., Kruijne R., Tiktak A., Vijver M.G. 607059001
Evaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations. The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networks Nguyen P.L., Stefess G., de Jonge D., Snijder A., Hermans P.M.J.A., van Loon S., Hoogerbrugge R. 680272001
Follow-up study on the chemical status of Lake Goto, Bonaire. Measurements and risk assessment de Zwart D., de Groot A., Kotterman M., van der Aa M., Aalbers T., Slijkerman D., Bodar C. 270231002
From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances. Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH Verhoeven J.K., Bakker J., Bruinen de Bruin Y., Hogendoorn E.A., de Knecht J.A., Peijnenburg W.J.G.M., Posthuma L., Struijs J., Vermeire T.G., van Wijnen H.J., de Zwart D. 601353002
Gegevensbehoefte Drinkwater voor de KRWWFD Monitoring requirements for drinking water Wuijts S., Reijnders H.F.R., Verweij W., Zijp M.C. 607402006
Gegevensverkenning Omgevingswet van Zoonen P., Maas R., Schram-Bijkerk D., Beijk R., de Nijs T. 680160001
General surveillance of genetically modified plants. Possibilities for implementation in the Netherlands Glandorf D.C.M. 601040001
Gewasbescherming en de balans van milieu en economie. Berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming Buurma J., Smit B., Leendertse P., Vlaar L., van der Linden T. 607407004
Gezondheidsrisico's zuurteerputten Vasse. Contra-expertise, blootstelling via de lucht Brand E., Verbruggen E., Lijzen J., van Overveld A. 609045001
GGD-richtlijn medische milieukundeBiomonitoring bij kleinschalige (chemische) incidenten Eggens M.L., Bos P.M.J., Grievink L., Nijhuis N.J., Scheepers P.T.J., van de Weerdt D.H.J., Wientjes A.D., van der Woude I. 609300023
GGD-richtlijn medische milieukundeGezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden de Meer G., Aarts F., van den Broek I., van Bruggen M., Daanen H.A.M., Hagens W.I., Jochems D., Krever G.W., Meijerink M.J.W., Noorda J., van Riet N., Rozema B., Sluiter R., de Zwart F., van Brederode N.E. 360121001
GGD-richtlijn medische milieukunde. Schimmel- en vochtproblemen in woningen van Ginkel J., Habets T., van der Heyden I., van den Hout K., Janssen J., van Overveld A., Samson R.A., van Strien R., van Brederode N. 609300022
GGD-richtlijn medische milieukunde. Smog en gezondheid Zuurbier M., van Buggenum S., Burghgraef F., Dijkema M., Fischer P., van den Hout K., Meijerink M., van Brederode N.E. 607063001
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2010. National Inventory Report 2012 Coenen P.W.H.G., van der Maas C.W.M., Zijlema P.J., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., te Biesebeek J.D., Brandt A.T., Geilenkirchen G., van der Hoek K.W., te Molder R., Droge R., Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J., van den Wyngaert I. 680355007
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2012 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Jimmink B.A., Geilenkirchen G.P., van der Swaluw E., de Vries W.J., Wesseling J., van Zanten M.C. 680362002
Handreiking risicocommunicatie bij bodemverontreiniging en -sanering Devilee J.L.A. 607050013
Infectierisico's van de veehouderij voor omwonenden Maassen C.B.M., van Duijkeren E., van Duynhoven Y.T.H.P., Dusseldorp A., Geenen P., de Koeijer A.A., Koopmans M.P.G., Loos F., Jacobs-Reitsma W.F., de Jonge R., van de Giessen A.W. 609400004
Interpretation and implications of the European Commission's definition on nanomaterials Bleeker E.A.J., Cassee F.R., Geertsma R.E., de Jong W.H., Heugens E.H.W., Koers-Jacquemijns M., van de Meent D., Oomen A.G., Popma J., Rietveld A.G., Wijnhoven S.W.P. 601358001
Inventarisatie van hoog-risicogroepen bij radiodiagnostische verrichtingen van Bruggen M., de Waard I.R., Bijwaard H. 607050015
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011 Mooibroek D., Berkhout J.P.J., Hoogerbrugge R. 680704020
Jaarverslag helpdesk RIVM Stoffen Expertise Centrum 2011 van Leeuwen L.C. 601357010
Kankerclusters. GGD-richtlijn medische milieukunde Hegger C. 609400002
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010 Baumann R.A., Hooijboer A.E.J., Vrijhoef A., Fraters B., Kotte M., Daatselaar C.H.G., Olsthoorn C.S.M., Bosma J.N. 680716007
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2010 in het derogatiemeetnet Buis E., van den Ham A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G., Doornewaard G.J. 680717028
Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het programma in de kleiregio 1996-2008Overzichtsrapport voor de programma-evaluatie Lukacs S., van den Ham A., Daatselaar C.H.G. 680717024
Landelijk meetnet effecten mestbeleid. Resultaten 2007 en 2008 de Goffau A., Doornewaard G.J., Fraters B. 680717031
Leaching of plant protection products to field ditches in the Netherlands. Development of a PEARL drain pipe scenario for arable land Tiktak A., Boesten J.J.T.I., Hendriks R.F.A., van der Linden A.M.A. 607407003
Literatuuroverzicht binnenmilieu, juni tot en met december 2011 Houweling D.A., Koudijs E.A., Fischer P.H., Schram-Bijkerk H.E., Oomen A.G., Bogers R.P. 630789009
Lokale detectie-efficiëntie van de gammadetectoren; NMR-meetposten den Outer P.N. 609224001
Lood in drinkwater. GGD-informatieblad medische milieukunde Dusseldorp A., Versteegh J.F.M., Drijver M., Janssen P.J.C.M. 609400003
Management van de patientdosis in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Mogelijkheden tot verbetering Stam R. 610111001
Medische röntgentoepassingen buiten afdelingen radiologie en ziekenhuizen Stoop P., de Waard I.R. 300080012
Medische stralingstoepassingen. Gegevens 2010 Waard-Schalkx I.R. de 610001001
Meetmethoden thoron in survey VERA-onderzoek Blaauboer R.O. 610890001
Meetstrategie benzeen Berkhout J.P.J., Mooibroek D., Hoogerbrugge R. 680704019
Minerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010. Methods and procedures de Goffau A., van Leeuwen T.C., van den Ham A., Doornewaard G.J., Fraters B. 680717018
Modelleren van scheepvaartemissie fase 1. Harmonisatie tussen SRM3 en SRM2 voor NOx Nguyen P.L., Wesseling J. 680704021
Modelling and mapping of atmospherically-induced ecosystem impacts in Europe; CCE status report 2012 Posch M., Slootweg J., Hettelingh J.P. 330291008
Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine. Appendix report of project completion report Fraters B., Kovar K., de Jong S., Bartholomeus V., Grekov V., Panasenko V. 260261001
Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine; Project completion report Fraters B., Kovar K., de Jong S., Bartholomeus V., Grekov V., Panasenko V. 680271001
Monitoringsrapportage NSL 2012. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van Zanten M.C., van Alphen A., Wesseling J., Mooibroek D., Nguyen P.L., Groot Wassink H., Verbeek C. 620089002
Naleeftekorten bij luchtwassers in de intensieve veehouderijEffect op emissie(-reductie) van ammoniak Vonk J., van Pul W.A.J., Schols E., de Groot G.M. 609021121
Noise monitor 2011. Geluidmonitor 2011 Lolkema D.E., Potma C., Jabben J. 609400006
Onderzoek van de luchtkwaliteit op het industrieterrein Vlissingen-Oost. Immissiemetingen juni tot en met oktober 2011 Morgenstern P.P., van Putten E.M., van Bruggen M., Schols E. 609025001
Opties voor 'doelstellingen voor herstel' voor grond bij Chemie-Pack Moerdijk Wintersen A., Janssen P., Verbruggen E., Lijzen J. 607093001
Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Studie naar bezuinigingsmogelijkheden Fraters B., Beijen B.A., Brandsma G.J., van Rijswick H.F.M.W., Reijs J.W., Buis E., Hoogeveen M.W. 680717027
PCBs in bouwmateriaal in Nederland Bruinen de Bruin Y., Janssen M.P.M. 601356003
PM2.5 monitoring strategy van der Swaluw E., Hoogerbrugge R. 680704018
Potential introduction of unapproved GM animals and GM products in the Netherlands van den Akker H.C.M., Wassenaar F. 609021118
Potential measures for emission reduction within the European Water Framework Directive Illustrated by fact sheets for Cd, Hg, PAHs and TBT Janssen M.P.M., van Leeuwen L.C., Posthuma-Doodeman C.J.A.M., Vos J.H., Linders J.B.J.H. 607648001
Proposal for Intervention Values soil and groundwater for the 2nd, 3rd and 4th series of compounds Brand E., Bogte J., Baars B.J., Janssen P., Tiesjema G., van Herwijnen R., van Vlaardingen P., Verbruggen E. 607711006
Protocol aanpassing rekenmethodieken Externe Veiligheid Gooijer L., Laheij G.M.H., Wolting A.G. 620550009
Relatie incident Chemie-Pack en gemeten stoffen in grond(water) Wintersen A., Janssen P.J.C.M., Lijzen J.P.A. 607096002
Risicoanalyse bodembreed. Een beoordeling van effecten van bodemgebruik Schouten A.J., Mesman M. 609021122
Risicobeoordeling gecombineerde effecten van individuele stoffen in drinkwater. Meetdata Nederlands drinkwater 1996-2008 van der Aa N.G.F.M., Janssen P.J.C.M., Verbruggen E.M.J., Smit C.E. 703719086
Risicobeoordeling van vinylchloride. Probleemverkenning uitdampingsrisico's uit grond en grondwater Lijzen J.P.A., van Wijnen H., Wintersen A.M. 607711011
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands. Part 1: Field crops and downward spraying Tiktak A., Adriaanse P.I., Boesten J.J.T.I., van Griethuysen C., ter Horst M.M.S., Linders J.B.J.H., van der Linden A.M.A., van de Zande J.C. 607407002
Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water. Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland Smit C.E., Wuijts S. 601714022
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2011 Farahmand M. 610330131
Sulphur dioxide emissions of oceangoing vessels measured remotely with Lidar Berkhout A.J.C., Swart D.P.J., van der Hoff G.R., Bergwerff J.B. 609021119
The Dutch Soil Type Correction. An alternative approach Spijker J. 607711005
Toekomstverkenning Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit van Vliet M.E., Wattel-Koekkoek E.J.W., Verweij W. 260013002
TrendMeetnet Verzuring. Monsternemingen in 2009/2010/2011 Masselink N.J., Jeths R., Wattel-Koekkoek E.J.W. 680720002
Trends in PM10 en NO2 concentraties in Nederland tot en met 2010. Gezamenlijke trendanalyse van RIVM, DCMR, GGD Amsterdam Hoogerbrugge R., Nguyen P.L., Wesseling J.P., Snijder A., Stokkermans Y., van der Zee S., Visser J. 680704017
Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven; Vooronderzoek Bellamy L.J., Bollen L.A.A., Sol V.M. 680359004
Vergelijkend onderzoek buitenluchtmetingen tussen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR. Resultaten voor het jaar 2011 Hafkenscheid Th.L., Kummu P., Helmink H. 680708014
Verkenning mogelijkheden voor afleiden ' doelstellingen voor herstel' niet-genormeerde stoffen in grondwater nabij Chemie-Pack, Moerdijk Wintersen A., Lijzen J.P.A., Verbruggen E.M.J. 607096001
Vernieuwing meetopstellingen ozon in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Vergelijking van oude en nieuwe meetopstellingen Hafkenscheid T.L. 680708012
Water quality standards related to human exposure in the Water Framework Directive. Considerations on fish consumption and swimming Smit C.E., Moermond C.T.A., Ocke M., te Biesebeek J.D. 601357011
Waterkwaliteit op Landbouwbedrijven. Evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post Hooijboer A., de Klijne A. 680123001