Title Authors Reportnumber
Advies Kosten van Ziektenstudie. Inhoudelijke en technische aanpassing Slobbe L.C.J., Kommer G.J., Polder J.J., Post N.A.M. 270751022
Astma bij kinderen tot 12 jaar. Resultaten van het PIAMA-onderzoek Wijga A.H., van Buul L.W., Blokstra A., Wolse A.P.H. 260384001
Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's Gezond Werk. Loketgezondleven.nl en Nisb.nl Wesselman M., van Dijk S.A. 255001007
Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker 2012 Reij R., van der Veen N., Carpay M.E.M. 225111003
Definitierapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Hoeymans N., van Loon A.J.M., Schoemaker C.G. 270241002
Definitierapport Zorgbalans van den Berg M.J., Deuning C., Gijsen R., Hayen A., Heijink R., Kooistra M., Lambooij M., Limburg L.C.M. 260612001
'Diagnostic Delay' Buchner F.L., Spijkerman A.M.W. 260221005
Effecten van vaccinatie en screening in Nederland. Achtergrondrapportage behorend bij rapport:'Effecten van Preventie', behorend bij de VTV 2010 Achterberg P.W., van Kranen H.J., Conyn M., Lock A.J.J., van den Berg M. 270061012
Feasibility study into population screening for bowel cancer. Detection of bowel cancer put into practice van Veldhuizen-Eshuis H., Carpay M.E.M., van Delden J., Grievink L., Hoebee B., Lock A.J.J. 225082001
Gebruik en waardering KiesBeter.nl 2010 Colijn J.J. 275102001
Gezond ouder worden in Nederland Zantinge E.M., van der Wilk E.A., van Wieren S., Schoemaker C.G. 270462001
Gezondheid in krimpregio's Verweij A., van der Lucht F. 270171003
Het Preventie. Consult module Cardiometabool ; Omvang van de doelgroep en karakteristieken van deelnemers Nooyens A.C., Spijkerman A.M.W. 260514001
Integraal gezondheidsbeleid op lokaal niveau. Wat weten we en hoe nu verder? Storm I., Verweij A., van der Lucht F. 270161004
Integraal gezondheidsbeleid op nationaal niveau. Wat kunnen we leren van de ervaringen uit andere landen? Maas J., Storm I. 270161005
Internationale classificaties in Nederland. Nut, toepassing en noodzaak Hirs W.M., van Gool C.H., Heerkens Y.F., de Kleijn-de Vrankrijker M.W., van Loon A.J.M., Okkes I., ten Napel H. 270553004
Inventarisatie leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod zorgprofessionals in de diabeteszorg. Twee projecten in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes Hamberg-van Reenen H.H., Mikolajczak J., Post N.A.M., Barte J.C.M. 270654001
Kinderen en astmamedicatie. Kennis en attituden van ouders Wijga A.H., van Buul L.W., Zuidgeest M.G.P. 260384002
Kosten van Ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010 Slobbe L.C.J., Smit J.M., Groen J., Poos M.J.J.C., Kommer G.J. 270751023
Modellen referentiekader ambulancezorg 2008. Documentatie rijtijden- en capaciteitsmodel Kommer G.J., Zwakhals S.L.N. 270412001
Nederland de Maat Genomen, 2009- 2010. Monitoring van risicofactoren in de algemene bevolking Blokstra A., Vissink P., Venmans L.M.A.J., Holleman P., van der Schouw Y.T., Smit H.A., Verschuren W.M.M. 260152001
Overgewicht en psychische problemen. Hoe vaak komen ze samen voor? Omvang beide aandoeningen in kaart gebracht Proper K., Bemelmans W.J.E. 260701006
Praktijkaspecten bij uitvoering en interpretatie van kosteneffectiviteitsanalyses van preventie Savelkoul M., Schuit A.J., van Dale D., Hamberg-van Reenen H.H. 270091013
Preventie van chronische ziekten in risicogroepen Gast G.C.M., Spijkerman A.M.W., Schoemaker C.G. 260221004
Uitvoeringstoets bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Opsporing van darmkanker in praktijk gebracht van Veldhuizen-Eshuis H., Carpay M.E.M., van Delden J.A., Grievink L., Hoebee B., Lock A.J.J., Reij R. 225101003
Van goed naar beter. Gebruikersevaluatie van de VTV-2010 Meijer S.A., Post N., Hoeymans N. 270241001