De groep Enterobacteriaceae bestaat uit Gram-negatieve bacterie species. Deels zijn het commensale darmbewoners maar ook bekende ziekteverwekkers vallen binnen de groep.

Enterobacteriaceae

Binnen de familie van de Enterobacteriaceae vallen onder andere bacteriën van de volgende genera

  • Escherichia
  • Klebsiella
  • Proteus
  • Enterobacter
  • Shigella
  • Hafnia
  • Morganella
  • Salmonella
  • Serratia

Het grootste deel van deze bacteriespecies behoort tot de commensale (normale) darmflora. Shigella, Salmonella en Yersinia zijn uitzonderingen hierop.

Ziekteverschijnselen mens

De meeste species worden geassocieerd met darminfecties. Shigella en Salmonella veroorzaken vooral ernstige darminfecties. Beide micro-organismen worden meestal geïmporteerd via voedsel (garnalen) of reizigers. Urineweginfectie wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door Escherichia coli, en in mindere mate door Proteus.

Enterobacteriacae worden bij ziekenhuis patiënten vaak gezien als verwekkers van ziekenhuis infecties.  

Specifieke informatie

Zie voor meer specifieke informatie over ziekteverschijnselen, besmetting, verspreiding, frequentie en preventie de afzonderlijke pagina's over de ziekteverwekker.