Namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) financiert het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) door middel van een instellingssubsidie een deel van de (nationale) werkzaamheden van Stichting Rutgers. Rutgers is een landelijk kennisinstituut op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

KWINK-groep heeft in opdracht van het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) de subsidieverstrekking aan Rutgers geëvalueerd. De evaluatie richt zich op de periode 2012-2015. Centraal in de evaluatie staan de bijdrage van de activiteiten van Rutgers aan de doelen uit het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )-beleidskader en de samenwerking van Rutgers met andere partijen in het veld.