Binnen het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker gelden zijn exclusiecriteria overeengekomen voor een coloscopie naar aanleiding van een positieve FIT.

Naast eventuele belemmeringen voortkomend uit de anamnese, is afgesproken dat er geen coloscopie plaatsvindt indien de patiënt:

  • een levensverwachting van vijf jaar of korter heeft, waarbij het vinden van afwijkingen geen klinische consequenties heeft;
  • een proctocolectomie heeft ondergaan;
  • onder behandeling is voor darmkanker (verwijzing naar/in overleg met de behandelaar);
  • ten tijde van de fecestest onder controle is voor een ontstekingsziekte van de darm (verwijzing naar/in overleg met de behandelaar);
  • niet wil (met een onderscheid op korte termijn (deze ronde) óf definitief).
  • in de afgelopen vijf jaar een coloscopie heeft ondergaan, tenzij in overleg met de patiënt het wel zinvol lijkt om de coloscopie uit te voeren, omdat:
    - deze coloscopie onvolledig was
    - de darm niet schoon was